Expertisecentrum Familiebedrijven

Over Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven

Het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven richt zich op de ondernemende kracht van familiebedrijven. Wij versterken deze met kennis en inzichten uit praktijkgericht onderzoek in de vorm van bijeenkomsten en samenwerkingsprojecten, publicaties en scholing.

Als onafhankelijke kennispartner nemen wij actuele strategische vraagstukken binnen familiebedrijven als onze leidraad. Het direct contact en de langdurige relaties met familiebedrijven in uiteenlopende branches vormt ons bestaansrecht en houdt onze inspanningen scherp. Het gaat ons erom kennis te ontwikkelen in nauwe interactie met deze bedrijven en die vervolgens breed te delen. Kennis die er voor familiebedrijven toe doet: relevant, wetenschappelijk onderbouwd en bruikbaar in de dagelijkse praktijk.

Om die reden participeert het expertisecentrum actief in allerlei kennisprojecten, samen met onderzoekspartners, dienstverleners en professionals uit familiebedrijven (‘engaged scholarship’).

Voor en met familiebedrijven

De drijfveer en het bestaansrecht van het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven zijn de familiebedrijven zelf. Het expertisecentrum is het aanspreekpunt in Nederland voor kennis- en praktijkvraagstukken van familiebedrijven: voor alle familiebedrijven in het hele land.

Het expertisecentrum is gevestigd op een economische toplocatie met een hoog aantal MKB familiebedrijven (regio Zwolle). Familiebedrijven zijn vertegenwoordigd in de Raad van Advies van het centrum en vormen het comité van aanbeveling. Een aantal gerenommeerde ondernemers uit het grootbedrijf is betrokken als gastspreker en ambassadeur.

Meer over het team Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven

Kennisnetwerk van het Landelijke Expertisecentrum Familiebedrijven

Het expertisecentrum is een initiatief en onderdeel van Windesheim, kennisinstelling voor hoger onderwijs en onderzoek. Daarnaast werkt het centrum structureel samen met de Rijksuniversiteit Groningen, Utrecht University en Jӧnkӧping International Business School in Zweden. Ook zijn er intensieve samenwerkingsbanden met onder andere Babson College in Massachusetts en Stetson University in Florida. Op deze manier werkt het expertisecentrum aan een excellente internationale kennispositie. Binnen Nederland onderhoudt het centrum contacten met belangrijke ondernemers- en bracheorganisaties zoals FBNed en ONL.

Meer over het netwerk van betrokken bedrijven