Expertisecentrum Familiebedrijven

Cursussen

Het cursusaanbod staat in het teken van het in de praktijk brengen van kennis en ervaring uit onderzoek.

Het gaat ons er om om kennis te ontwikkelen in nauwe interactie met familiebedrijven en deze vervolgens breed te delen. Relevant, wetenschappelijk onderbouwd en bruikbaar in de dagelijkse praktijk. Voor familiebedrijven ontwikkelt het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven specifieke cursussen en maatwerktrajecten. De medewerkers participeren ook in samenwerkingsprojecten met professionals uit familiebedrijven ('engaged scholarships'), zoals bij de oriëntatie op en invoering van een eventuele Raad van Advies.