Publicaties Kenniscentrum Media

Nieuwsgierig naar onderzoeksresultaten? Het lectoraat deelt nieuwe inzichten in casestudies, handboeken, rapporten en publicaties in vakbladen en wetenschappelijke media.

Artikelen/boeken/boekhoofdstukken/onderzoeksrapporten

2019

Drok, N (2019). Journalistic Roles, Values and Qualifications in the 21st century

2018

Drok, N (2018). Towards a broader concept of innovation in journalism. Questions de communication n° 34 QDC issue. (forthcoming)

Drok, N. (2018). Global journalism education in the 21st century: Challenges & innovations. Book review. Journalism 19(2) 291– 294

Hermans, L. & Gyldensted, C. (forthcoming, 2018). Elements of constructive journalism: characteristics, practical application and audience valuation. Journalism.

Hietbrink, N. & Hermans, L. (2018). Onderzoek nieuwsaanbod Regionale Mediacentra. Onderzoeksrapport in opdracht van Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. 

2017

Drok, N. (2017). Mastery of Journalism innovations. In Rupar, V. (ed) Themes and Critical Debates in Contemporary Journalism (105-124). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Drok, N., Hermans, L. & Kats, K.  (2017). Jongeren en Nieuws. Zwolle: Windesheim. 

Drok, N., Hermans, L. & Kats, K. (2017). Decoding youth DNA. The role of social engagement in news interest and news media use of Dutch youth. Journalism

Hermans, L. (2017). Een verder reikende verantwoordelijkheid. Lectorale rede, Windesheim Zwolle.

Hermans, L. (2017) Journalists in the Netherlands. Worlds of Journalists study Country report.

Porcu, O. (2017). Exploring innovative learning culture in the newsroom. Journalism: Theory, Practice and Criticism. DOI: 10.1177/1464884917724596.

Vartanova, E.  Drok, N. & Gladkova, A. (eds.)(2017). Journalism Education Across Borders. Moskou: Lomonosov MSU.

2016

Drok, N. (2016). Perspectief voor publiek en professie; de waarde van civiele journalistiek in het netwerkmodel. Proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen.

Drok, N. & Hermans, L. (2016). Is there a future for slow journalism? The perspective of younger users. Journalism Practice. Online first.
 
Kleemans, M. & Eggink, G. (2016). Understanding news: the impact of media literacy education on teenagers’ news literacy. The Journal of the Association for Journalism Education. 

2015

Drok, N. (2015). Terug naar het publiek. Civiele journalistiek in de netwerksamenleving. In J. Bardoel en H. Wijfjes (red.), Journalistieke cultuur in Nederland, pp. 255-271.

Drok, N. (2015). Participatie in en via de journalistiek. De relevantie van civiele journalistiek in het digitale tijdperk. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 43(1), 23-38. 

Duiven, R. , Drok, N. & Hermans, L. (2015). Jongeren en lokaal nieuws. Een onderzoek naar de manier waarop een digitaal nieuwsplatform de belangstelling van jongeren voor lokaal nieuws kan vergroten. Zwolle: Windesheimreeks.  

Hermans, L. & Hietbrink , N. (2015). De democratische functie van lokale en regionale media. In Landman, L., Kik, Q., Hermans, L., & Hietbrink, N., Nieuwsvoorziening in de regio (pp. 55-72). AMD: Diemen.  

Hietbrink, N. & Hermans, L. (2015). De burger, het maatschappelijk middenveld en de politiek in lokale en regionale media. In Landman, Kik,Q, L.,  Hermans, L., & Hietbrink, N., Nieuwsvoorziening in de regio (pp.75-94). AMD: Diemen.

Papers/presentaties

2018

Drok, N. (2018). Challenges for Eurasian journalism education. Opening address at the International scientific-educational forum "The Communication Leader of the XXI century", South Ural State University, Chelyabinsk.

Hermans, L. (2018). The effects of employing constructive elements in news on Millennials’ emotions and social engagement. (presentatie Etmaal van de Communicatiewetenschap, Gent België).

Hietbrink, N., Hermans, L & Prins, T. (2018). De effecten van constructieve berichtgeving op jongeren. (presentatie Etmaal van de Communicatiewetenschap, Gent België).

2017

Drok, N. (2017). The role of journalism and journalism education in the ‘post-truth’-era. Introduction Speech, München.

Drok, N. (2017). Journalistic Roles, Values, Qualifications in the Digital age. Presentatie Onderzoeksopzet, München.

Drok, N. (2017). Journalism education in transition.  Keynote Speech Konrad Adenauer Stiftung Sofia.

Drok, N. (2017). Journalism Education Across Borders. Openingsspeech Teachers' Conference Moskou.

Drok, N. (2017). Jongeren en nieuws. Presentatie APV Journalistiek.

Drok, N. (2017). Communication leader of the 21st Century, Keynote Speech Chelyabinsk.

Eggink, G.(2017). Keynote nepnieuws t.b.v. mini symposium Eyefilm Amsterdam. Gonnie Eggink 
Workshop dag social media voor communicatiemedewerkers politie. 

Hermans, L. (2017). Connecting citizens through constructive journalism (Conference presentatie Future of Journalism Cardiff UK 2017). 

Hermans, L. & Drok, N. (2017). Placing Constructive Journalism in perspective. (conference paper Nordicmedia congress Tampere Finland). 

Hietbrink, N. & Hermans, L. (2017).  Een constructieve blik op landelijke dagbladen. (Presentatie Etmaal van de  Communicatiewetenschap 2017 Rotterdam).

Vissers, N. & Drok, N. (2017). EUCHECK; For a fact-based public debate. Presentatie Conference Future of Journalism, Cardiff.

2016

Drok, N. (2016). Teaching journalism in a digital environment, Welcome Address, Paris.

Drok, N. (2016). Serving or innovating the profession, Keynote ECREA TWG Praag, 10 november.

Drok, N. (2016). Onderzoekskwaliteit in het hbo, presentatie Kenniskringdag Tilburg. 

Drok, N. (2016). Journalism education under the periscope, Panel presentatie Wereldcongres Journalistiek, Auckland. 

Drok, N. (2016). Jongerenonderzoek. (Paper presentatie Etmaal van de communicatiewetenschap, Amsterdam). 

Drok, N. (2016). Jongerenmonitor, presentatie Kenniskringdag Tilburg 19 april.

Drok, N. (2016). How unique are young news consumers, Presentatie ECREA Praag 11 november.

Drok, N. (2016). ‘The growing need for verification’, Conference Media Literacy – New Realities, Tbilisi.

Eggink, G. (2016). Factbar.eu presentatie tijdens EJTA-sessie m.b.t. Fact checking (Parijs, oktober).

Hermans, L. (2016). From describing problems to providing solutions. (Presentatie congres Constructive Journalism Windesheim Zwolle).

Hermans, L. (2016). Freelancers and employed journalists compared, what they think and how they work (Presentatie ECREA Conference ‘Mediated (Dis)Continuities: Contesting Pasts, Presents and Futures’, Prague 2016).

Hermans, L. (2016). Freelancers zijn net gewone journalisten. (Presentatie Etmaal van de Communicatiewetenschap 2016, Amsterdam).

Hermans, L. & Drok, N. (2016). From problems to perspectives: educating constructive practitioners. (Presentatie WJEC, July 2016, Oackland, New Zealand).

Hietbrink, N., & Hermans, L. (2016). De reconstructie van een dagbladconcern. Presentatie resultaten Onderzoek Constructieve Journalistiek aan hoofdredacteuren van de Persgroep, Den Bosch 27-10-2016. 

Hietbrink, N., & Hermans, L. (2016). De reconstructie van een dagbladconcern. Presentatie resultaten Onderzoek Constructieve Journalistiek aan hoofdredacteuren van de Persgroep, Zwolle 3-11-2016 Niek Hietbrink en Liesbeth Hermans.

Hietbrink, N. & Hermans, L. (2016). Is the watchdog losing its teeth? The declining role of Dutch regional newspapers in local democracy  (Paper for ECREA Conference ‘Mediated (Dis)Continuities: Contesting Pasts, Presents and Futures’, Prague 2016).

Hietbrink, N., Hermans L. & Kik, Q. (2016). Verliest de waakhond zijn tanden? Over de afnemende lokale nieuwsfunctie van regionale dagbladen in Nederland. (Paper Etmaal van de Communicatiewetenschap 2016 Amsterdam). 

Hietbrink, N. & Hermans L. (2016). Negeren of Fêteren: Politieke Partijen in de Regionale Media tijdens de Provinciale  Statenverkiezingen (Paper Etmaal van de Communicatiewetenschap 2016  Amsterdam).

Ilievski, D., Kik, Q. & Hietbrink (2016). Presentatie onderzoek nieuwsecosystemen i.s.m. Stimuleringsfonds bij het ED in Eindhoven voor de verzamelde Eindhovense media.  

Karsten, HJ. (2016). De rol van leiderschap op regionale nieuwsredacties in de perceptie van een digitalfirststrategie. Presentaie. Workshop NeFCA 25 november 2016 Erasmus Universiteit Rotterdam

Kats, K., Drok, N. & Hermans, L. (2016). The news behaviors of young people relative to other age groups. (Presentation ECREA Conference Prague 2016).

Kik, Q.,  Hietbrink, N. & Hermans L. (2016) Wie waakt er in de provincie? “Kwaliteit van de nieuwsvoorziening in grote en kleine gemeenten (Presentatie Etmaal van de  Communicatiewetenschap 2016 Amsterdam). 

Porcu, O., (2016). Dutch Newspapers in Transition (presentatie eigen onderzoek op Winterschool 2016), Research School for Media Studies & Graduate Symposium, 27-28 januari.

Rouw, C. & Hermans L. (2016) Empowering young adults: How they connect with news and society. (Paper Etmaal van de Communicatiewetenschap 2016 Amsterdam). 

Vos, T., Hermans L. & Hovden J.F. (2016) Professional Identities and Roles of Journalists. ICA 2016 Fukuoka. (Panel Comparing Journalistic Cultures in Sixty Countries).

2015

Awad, I., Drok, N., Hermans, L., Kester, B. (2015). Comparing practitioners and journalism students in the Netherlands: Is there enough space for critical reflection in class? Presentation at the Future of Journalism Conference, Cardiff.

Drok, N. (2015). What Can Journalism Education Do to Help Strengthen European Democracy? Opening Address, Brussels.

Drok, N. (2015). Renewing journalism through education. Presentation Aristotle University Thessaloniki.

Drok, N. (2015). Narrative journalism and storytelling on digital platforms. Opening address European Journalism Teachers’ Conference, Milan.

Drok, N. (2015). Integrated Journalism in Europe. Evaluation report Erasmus Programme, Brussels/Barcelona.

Drok, N. (2015). European journalism education: From ‘follower’ to ‘innovator’. Presentation FEJS Conference, Athens.

Drok, N. (2015). Entrepreneurial journalism. Presentatie VNOJ Gent. 

Drok, N. (2015). De volgende 25 jaar. Presentatie Consortium Journalistiek, Universiteit Leiden.

Drok, N. (2015). ‘De Zwolsche school’ De plaats van onderzoek in het curriculum. Presentatie Lectoratendag Ede.

Drok, N., Hermans, L., Kats, K. (2015). Decoding youth DNA. The role of social engagement in news interest and news media use. (Presentation at the Future of Journalism Conference, Cardiff).

Eggink, G. (2015). Presentatie van het Zwolse model tijdens de lectoratendag op de Opleiding Journalistiek (Ede).

Eggink, G. (2015). Presentatie van het Zwolse model tijdens de docentendag van de VNOJ (Hasselt, BE).

Hermans, L. & Hietbrink, N. (2015). News media performance in providing local news: a threat for their legitimacy. (Paper Conference Future of Journalism Cardiff 2015)

Hietbrink N. & Hermans, L, (2015) Media en Burgerschap, in en buiten verkiezingstijd. (presentatie Etmaal van de Communicatiewetenschap 2015 Antwerpen).

Hietbrink, N. & Hermans, L. (2015) Added Value of Hyperlocals to the Democratic Function of the Dutch Media Landscape? (presentatie Conference Future of Journalism Cardiff 2015)

Kats, K. & Hermans, L. (2015) Jong en onbezonnen’ Een onderzoek naar de representatie van jongeren in landelijke Nederlandse dagbladen (presentatie Etmaal van de Communicatiewetenschap 2015 Antwerpen).

Rouw, C. & Hermans, L. (2015) Beyond the news: how do young people get informed and civically engaged? (Presentatie Conference Future of Journalism Cardiff 2015)

Wijnands, K. & Hermans, L. (2015). Burgerbronnen: De redding van de krant nabij? 
Een onderzoek naar het gebruik van burgerbronnen en de rol van nabijheid bij landelijke en regionale dagbladen in Nederland.  (presentatie Etmaal van de Communicatiewetenschap Antwerpen).