Studenten journalistiek, nieuws en participatie

Onderzoek binnen het speerpunt Jongeren, nieuws en participatie: zijn studenten journalistiek anders dan hun leeftijdgenoten als het gaat om nieuwsinteresse, nieuwsmediagebruik, nieuwsvoorkeuren en mate van maatschappelijke betrokkenheid en participatie?

De motieven van jongeren om journalistiek te gaan studeren lopen sterk uiteen; journalist willen worden is niet altijd meer de belangrijkste drijfveer. Er is onduidelijkheid over de exacte ambities van studenten journalistiek, wat kan zorgen voor hoge uitvalcijfers in met name de eerste jaren van de studie. Dit is aanleiding om het nieuwsmediagedrag en de maatschappelijke betrokkenheid van deze studenten in kaart te brengen. We willen achterhalen wat de nieuwsinteresse, het nieuwsmediagebruik, de nieuwsvoorkeuren en de maatschappelijke betrokkenheid en participatie zijn van hbo-studenten journalistiek in Nederland. Daarbij wordt ook gekeken naar eventuele verschillen tussen studenten journalistiek en hun leeftijdsgenoten.

Het onderzoek is een uitbreiding op het periodieke onderzoek Jongeren en nieuws naar (ontwikkelingen in) het nieuwsmediagedrag van jongeren in Nederland.

Opzet van het onderzoek

Het nieuwsmediagedrag en de maatschappelijke betrokkenheid van journalistiekstudenten onderzoeken we met behulp van een online vragenlijst. De vragenlijst is uitgezet onder de studenten van de vier hbo-opleidingen journalistiek in Nederland. We maken daarbij gebruik van dezelfde vragenlijst als bij het onderzoek Jongeren en nieuws.

Onderzoeksteam

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Rolien Duiven en Nico Drok.