Roles, values and qualifications

Onderzoek binnen het speerpunt Normatieve professionaliteit: hoe denken docenten journalistiek over innovatie, de maatschappelijke rol van de journalistiek, de beroepsethiek en in de toekomst benodigde kwalificaties?

De nieuwsmediasector en de professionele journalistiek bevinden zich in een transitiefase die kan worden aangeduid als de overgang van een massamediamodel naar een netwerkmodel. Dit vraagt om vernieuwing van zowel middelen als doelen van de journalistiek. Het onderwijs speelt daarin een wezenlijke rol.

De European Journalism Training Association heeft Windesheim verzocht dit onderzoek uit te voeren. Directe aanleiding is dat er redelijk veel onderzoek wordt gedaan naar technologische en economische innovatie in de nieuwsmediasector, maar betrekkelijk weinig naar vernieuwing van de journalistieke cultuur en de rol van het onderwijs daarbij.

1800 docenten van 30 Europese landen

Het onderzoek wordt uitgevoerd door middel van een online vragenlijst, die is uitgezet onder ongeveer 1800 docenten van opleidingen journalistiek uit 30 Europese landen. De vragenlijst bevat vragen met betrekking tot ontologie (i.c. rol en functie), epistemologie (i.c. opvattingen over waarheid en werkelijkheid) en ethiek (i.c. beroepsethische issues) van de journalistiek, naast vragen over toekomstige kwalificaties en beroepsperspectieven van studenten en achtergrondvariabelen.

Bij het onderzoek zijn circa 60 instellingen voor hoger onderwijs en voor bij/omscholing betrokken uit circa 30 Europese landen. Er is een wetenschappelijke Adviesraad ingesteld van 12 personen uit evenzovele landen en daarnaast vindt afstemming plaats met de leiders van twee mondiale onderzoeksprojecten, te weten de Worlds of Journalism Study (onder beroepsbeoefenaren) en Journalism Students around the Globe (onder studenten).

Tijdens het World Journalism Education Congress in 2019 in Parijs zal het eindrapport worden gepresenteerd. Daarnaast worden deelpresentaties gegeven en deelpublicaties geproduceerd en worden er gastcolleges in binnen- en buitenland over de uitkomsten verzorgd.

Onderzoeksteam

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Nico Drok en Rolien Duiven.