Jongeren en nieuws

Onderzoek binnen het speerpunt Jongeren, nieuws en participatie: hoe ziet het nieuwsmediagebruik eruit van toekomstige gebruikers?

Door digitalisering en de komst van interactief internet verschuift het nieuwsmediagebruik, het sterkst onder de opgroeiende generatie. Voor de nieuwsmediasector en voor het onderwijs is het belangrijk deze verschuiving te monitoren. Dit onderzoek maakt deel uit van een langlopend project om periodiek, met tussenpozen van 5 tot 7 jaar, inzicht te krijgen in veranderingen in nieuwsmediagebruik.

Grootschalige survey

Het onderzoek is gestart in 2008, in samenwerking met De Nederlandse Dagbladpers/Krant in de Klas en de World Association of Newspapers. Sindsdien wordt op gezette tijden in concrete projecten samengewerkt met nieuwsmedia (Stentor, Trouw) en doen studenten aanvullend onderzoek in het kader van hun studie Journalistiek.

De basis van het onderzoek is een grootschalige survey (N > 4000) onder nieuwsmediagebruikers. Het zwaartepunt ligt bij de jongere gebruikers, maar ten behoeve van vergelijking zijn ook respondenten van 30+ opgenomen. In hun onderzoeksproject vullen studenten journalistiek het basisbestand aan met informatie uit focusgroep-gesprekken en dagboekinformatie.
De survey's worden afgesloten met een onderzoeksverslag in de vorm van een boekpublicatie, de samenwerkingsprojecten met een projectverslag en de aanvullende onderzoeken met een onderzoeksverslag. Daarnaast wordt over het onderzoek gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften (vb. Journalism, Journalism Practice) en worden presentaties en gastcolleges verzorgd.

Onderzoeksteam

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Nico Drok, Karijn Kats, Liesbeth Hermans en Marloes Weevers.