Betrouwbaarheid van regionaal nieuws

Onderzoek binnen het speerpunt Publieke kwaliteit van de regiojournalistiek: hoe nauwkeurig en evenwichtig is de berichtgeving van regionale nieuwsmedia?

De geloofwaardigheid van professionele nieuwsmedia lijkt steeds meer onder druk te staan. Enerzijds door technologische en economische ontwikkelingen die de tijdsdruk vergroten en een wissel trekken op de zorgvuldigheid; anderzijds doordat het publiek kritischer is geworden en minder vertrouwt op het werk van professionals. De vraag is echter of er redenen zijn om aan de betrouwbaarheid van regionale professionele journalistiek te twijfelen.

Door inzichtelijk te maken hoe het gesteld is met de betrouwbaarheid van de regionale journalistiek en waar verbetering mogelijk is, levert dit onderzoek een bijdrage aan de missie van het Kenniscentrum: een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de publieke informatievoorziening en de openbare communicatie met als doel het bevorderen van de kwaliteit van de democratische samenleving. 

Kwantitatieve inhoudsanalyses

Aan de hand van een kwantitatieve inhoudsanalyses wordt in verschillende studentprojecten de zorgvuldigheid en eerlijkheid van regionale nieuwsmedia bestudeerd. Vierdejaarsstudenten van de opleiding Journalistiek zijn bij dit onderzoek betrokken in het kader van hun afstudeeronderzoek.

Onderzoeksteam

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Gonnie Eggink en Nico Drok.