Media & Civil Society

Het lectoraat Media & Civil Society doet praktijkgericht onderzoek naar de vraag hoe journalistiek beter kan bijdragen aan de kwaliteit van het (samen)leven in een democratie.

De centrale vraag is hoe nieuwsmedia een rol kunnen spelen bij het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid van mensen uit alle lagen en subculturen en bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken . Thema’s die daarbij aan bod komen, zijn: sociale cohesie, inclusiviteit, de veranderende invulling van burgerschap en de kwaliteit van de publieke oordeelsvorming. Het lectoraat richt zich met name op verschuivingen in het doel en de functie van de journalistiek in de 21e eeuw en minder op de veranderingen op het gebied van de middelen. 

Bekijk hoe het onderzoek van lector Nico Drok  naar maatschappelijke betrokkenheid de redactie van een regionale krant inspireert.

Onderzoeksprojecten
 1. Studenten journalistiek, nieuws en participatie 25 april 2018

  Onderzoek binnen het speerpunt Jongeren, nieuws en participatie: zijn studenten journalistiek anders dan hun leeftijdgenoten als het gaat om nieuwsinteresse, nieuwsmediagebruik, nieuwsvoorkeuren en mate van maatschappelijke betrokkenheid en participatie?
  Lees verder
 2. Betrouwbaarheid van regionaal nieuws 25 april 2018

  Onderzoek binnen het speerpunt Publieke kwaliteit van de regiojournalistiek: hoe nauwkeurig en evenwichtig is de berichtgeving van regionale nieuwsmedia?
  Lees verder
 3. Jongeren en nieuws 25 april 2018

  Onderzoek binnen het speerpunt Jongeren, nieuws en participatie: hoe ziet het nieuwsmediagebruik eruit van toekomstige gebruikers?
  Lees verder
 4. Nieuwsmedia en lokale democratie 25 april 2018

  Onderzoek binnen het speerpunt Publieke kwaliteit van de regiojournalistiek: in welke mate en op welke wijze wordt er in lokale en regionale nieuwsmedia aandacht geschonken aan maatschappelijke thema’s die van belang zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018?
  Lees verder
 5. Openbare communicatie rond energietransitie 25 april 2018

  Onderzoek binnen het speerpunt Normatieve professionaliteit: wat is de mogelijke rol van nieuwsmedia en van publiekscommunicatie in het maatschappelijke proces van energietransitie?
  Lees verder
 6. Roles, values and qualifications 25 april 2018

  Onderzoek binnen het speerpunt Normatieve professionaliteit: hoe denken docenten journalistiek over innovatie, de maatschappelijke rol van de journalistiek, de beroepsethiek en in de toekomst benodigde kwalificaties?
  Lees verder