Constructieve journalistiek - Constructive journalism

Nieuwsmedia en lokale democratie

Onderzoek binnen het speerpunt Publieke kwaliteit van de regiojournalistiek: wat is de bijdrage van lokale en regionale media aan de publieke oordeelsvorming bij gemeenteraadsverkiezingen?

De kwaliteit van lokale en regionale journalistiek staat volgens verschillende belanghebbenden (het journalistieke werkveld, de NvJ, Lokale en landelijke overheid en politici, onderzoekers) onder druk. Voor een goed functionerende lokale democratie is de informatievoorziening over, en het betrekken van de burger bij de lokale politiek cruciaal. Daarom voerden onderzoekers van het kenniscentrum Media en studenten journalistiek -net als in 2010 en 2014- een inhoudsanalyse uit naar de berichtgeving over de gemeenteraadsverkiezingen. In 2014 vond dit onderzoek plaats in opdracht van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Beide partijen besloten in 2018 tot een vervolgonderzoek.

Aanpak

De onderzoekers maakten een kwantitatieve inhoudsanalyse van de berichtgeving van lokale en regionale media in zeven (kleine, middelgrote en grote) gemeenten. Het onderzoek is gericht op de omvang van de berichtgeving, de relatie met lokaal beleid, onderwerpen, genres, bronnen en actoren. De coderingen werden verricht door tien vierdejaarsstudenten Journalistiek in een gezamenlijk afstudeerproject.
Het onderzoek in 2018 maakt deel uit van een groter onderzoek in opdracht van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en in samenwerking met LJS-Nieuwsmonitor en de VU. Naast de handmatige inhoudsanalyse maken een automatische inhoudsanalyse op lokale regionale en landelijke media, alsmede een mediagebruiks- en kiezers-onderzoek deel uit van het overkoepelende onderzoek. 

De onderzoeksresultaten zijn gedeeld tijdens onder meer het congres De regio vecht terug