Constructieve journalistiek - Constructive journalism

Millennials en constructieve berichtgeving

Onderzoek binnen het speerpunt Jongeren, nieuws en participatie: of en hoe kunnen constructieve elementen in nieuws bijdragen aan een nieuwsaanbod dat ook bijdraagt aan de zelfrealisatie van het individu en diens de betrokkenheid bij de samenleving.

De jongere generatie burgers lijkt steeds vaker af te haken bij het traditionele nieuws. Niet zozeer veroorzaakt door desinteresse, maar vooral omdat ze het nieuws niet relevant voor henzelf vinden. Tevens geeft men aan genoeg te hebben van de negatieve focus op problemen en conflicten in het nieuws. Dit is in lijn met de in de literatuur beschreven typering van de opkomst van de burger van deze eeuw die meer gericht is op zelfrealisatie.

Dit specifiekere publieksonderzoek naar de werking van constructieve nieuwsberichten kijkt naar hoe specifieke kenmerken van de respondenten zoals leeftijd en opleidingsniveau, en specifieke kenmerken van het nieuwsbericht zoals onderwerp, bijdragen aan meer kennis van en inzicht in het concept journalistieke journalistiek. Hiervoor maken de onderzoekers gebruik van experimenteel onderzoek naar de effecten van het gebruik van constructieve nieuwsberichten over verschillende onderwerpen op de gevoelens en betrokkenheid van de jongere generatie. Het onderzoek is onderdeel van een breder onderzoeksproject. 

Onderzoeksteam

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Liesbeth Hermans, Tineke Prins en Mariska Kleemans (Radbout Universiteit).