Constructieve journalistiek - Constructive journalism

Innovatieve leercultuur op de redactie

Promotieonderzoek naar de innovatieve leercultuur op de redactie.

In dit traject wordt empirisch onderzoek gedaan naar het de mate van innovatieve leercultuur bij gevestigde media. Het doel hiervan is onder meer antwoord te vinden op de vraag in hoeverre Nederlandse krantenredacties culturele ruimte ervaren voor de ontwikkeling van nieuwe ideeën.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Ornella Porcu i.s.m. Prof. Marcel Broersma (promotor RUG) en Dr. Liesbeth Hermans (co-promotor Windesheim).