Constructieve journalistiek - Constructive journalism

De gevolgen van constructief nieuws op beeldvorming

Onderzoek binnen het speerpunt Jongeren, nieuws en participatie: leiden berichten met constructieve elementen tot minder stigmatiserende ideeën bij het publiek in vergelijking met traditioneel vormgegeven berichten?

Door middel van dit onderzoek naar de werking van nieuwsberichten waarin constructieve elementen zijn verwerkt, willen we meer inzicht krijgen in de vraag hoe nieuws een constructievere, opbouwendere impact kan hebben op de beeldvorming over issues. Het betreft een experimenteel onderzoek waarin de effecten van traditionele nieuws berichten en nieuwsbericht met constructieve elementen worden vergeleken. 

Vierdejaarsstudenten Journalistiek zijn bij dit onderzoek betrokken en verzamelen data voor hun afstudeeronderzoeksverslag. Het onderzoek wordt (deels) uitgevoerd in samenwerking met Samen Sterk zonder Stigma (www.samensterkzonderstigma.nl).

Onderzoeksteam

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Tineke Prins, Liesbeth Hermans en Niek Hietbrink.