Twee studenten waarvan er één je aankijkt

Achtergronden van het monitor programma FIVE

In 2016 deden wij onderzoek naar het psychisch welbevinden van studenten in het hbo en naar hun ervaringen met het studieklimaat en ervaren sociale cohesie (binding met de opleiding).

We vroegen studenten naar:

 • studievertraging en voornemens om te stoppen met hun studie (dreigende uitval) en voornaamste oorzaken hiervan;

 • angst- en somberheidsklachten;

 • zelfwaardering;

 • tabaksgebruik;

 • alcoholgebruik;

 • drugsgebruik (cannabis, XTC, cocaïne, amfetamine, GHB);

 • online media-gebruik en gamegedrag;

 • ervaren stress;

 • slaappatronen;

 • academische en sociale integratie (binding);

 • risicogedrag (dat middelengebruik voorspelt).

Elk jaar herhaald

De metingen zijn in 2012, 2015 en 2016 uitgevoerd en worden vanaf nu elk jaar herhaald in december/ januari. De eerstvolgende meting staat geagendeerd voor december 2016/januari 2017. Het monitoringssysteem is ontwikkeld in het kader van FIVE (fit en veilig Windesheim), een programma van Hogeschool Windesheim dat is ontstaan vanuit een project dat in 2011 is gestart. Het is ontstaan vanuit kleinschalig onderzoek binnen de hogeschool naar grote uitval in jaarstages van studenten en een gebrek aan wetenschappelijke kennis op het gebied van studenten met psychische problematiek in het hoger onderwijs. Onderzoek hiernaar werd tot dat moment gericht op het primair en voortgezet onderwijs en het MBO. FIVE richt zich op het hoger onderwijs.