Twee studenten waarvan er één je aankijkt

Over programma FIVE

FIVE (Windesheim Fit en Veilig) opereert sinds 2011 vanuit het lectoraat Verslaving van Windesheim.

Doel

Het project heeft als doel om studie-uitval en vertraging tegen te gaan door het creëren van een gezond en veilig studieklimaat. Vernieuwend is het perspectief dat het psychosociale welbevinden van de student en sociale cohesie (binding) als sleutelfactoren worden beschouwd in de strijd om meer studiesucces.

Monitorsysteem

De afgelopen jaren werkten we aan een monitoringssysteem waarmee we elk jaar de gezondheid en de ervaren binding van studenten op Windesheim, in kaart brengen. We werken hierin samen met de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Zij hanteren in hun monitorsysteem grotendeels dezelfde lijst.

Zelfhulpwebsite

Daarnaast zijn we vergevorderd in het ontwikkelen van een zelfhulpwebsite voor studenten. Deze is gericht op informatie en hulpaanbod op psychosociale gezondheidsthema's. Er zijn diverse ontwikkelgroepen op het gebied van studievaardigheden en goede Nederlandstalige verslaglegging aangehaakt, die de verwachting rechtvaardigen dat de website zich zal ontwikkelen tot een volwaardig product. Naast het ontwikkelen van de zelfhulpwebsite coördineren we een aantal kleinere initiatieven die in het teken staan van een ruimere aanpak. Al deze onderdelen tezamen moeten uitgroeien tot een programma.