Twee studenten waarvan er één je aankijkt

Onderzoeker aan het woord

Lees hier het verhaal van onderzoeker Jolien Dopmeijer.

Nadat ik in 2003 mijn HBO-Verpleegkunde opleiding afrondde op Hogeschool Windesheim, ben ik gaan werken in de klinische verslavingszorg voor een aantal jaar. In 2004 startte ik met mijn masteropleiding Verplegingswetenschap aan de faculteit Klinische Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Utrecht, alwaar ik in 2007 afstudeerde. Het was in 2008 dat ik de klinische gezondheidszorg verliet en hogeschooldocent werd aan mijn oude opleiding HBO-V van Hogeschool Windesheim. Sinds 2013 ben ik hier verantwoordelijk voor de verplichte onderzoeksminor Praktijkgericht Onderzoek in de Zorg (POZ) voor 3e en 4e jaars Verpleegkunde-studenten. Toen een paar jaar ervoor, in 2010, het lectoraat Verslavingspreventie (nu: lectororaat Verslaving) werd gestart, heb ik direct gesolliciteerd en sinds ik dat jaar aangenomen werd, combineer ik mijn docentschap met mijn rol als onderzoeker/kenniskringlid.

In 2013 ontmoette ik prof. dr. Reinout Wiers, hoogleraar Experimentele Psychopathologie aan de Universiteit van Amsterdam en ben ik bij hem als buitenpromovendus gestart. Mijn co-promotoren zijn mr. dr. Rob Bovens, Lector Verslaving en associate lector Verslaving dr. Jannet de Jonge van Hogeschool Windesheim.

Project FIVE

In 2010 startte ik samen met mijn lector Rob Bovens aan het schrijven van het plan voor Project FIVE (Fit & Veilig Windesheim). Met een subsidie van de eigen hogeschool konden we voor 4 jaar aan de slag.

Het project richtte zich op het creëren van een gezond en veilig studieklimaat voor studenten in het hoger onderwijs. De focus in dit project lag op het verminderen van onnodige studievertraging en uitval vanuit het perspectief van het psychosociaal welbevinden en ervaren binding (sociale cohesie) van de student.

Samen met projectleider Danielle Schwartz werkten we 4 jaar aan agendasetting op deze focus en in 2012 voerden we de eerste meting uit met de door mij ontwikkelde monitor. Ruim 2300 studenten namen deel. Voor het eerst toonden we de relatie aan tussen psychosociale problemen zoals angst, somberheid en alcohol- en drugsgebruik enerzijds en studievertraging en uitval anderzijds. De ervaren problemen onder studenten bleken ernstig en bij vele studenten aanwezig. De studenten die psychosociale problemen ervaren en zich belemmerd zien in hun studie bleken eveneens de studenten die een lage mate van binding ervaren met de opleiding en de school. Voor cijfers verwijs ik naar rapportages en factsheets hierover. In het project zijn we naar aanleiding van de cijfers herhaalde metingen gaan uitvoeren en hebben we met diverse opleidingen initiatieven opgepakt om de student met problematiek beter te ondersteunen. Van visievorming tot het opzetten en onderzoeken van learning environments, van het verbeteren van introductieprogramma’s tot trainingen groepsdynamica en het signaleren van dreigende uitval in de klas.

Huidige onderzoeksproject

Mijn motivatie om bij te kunnen dragen aan een goede signalering en opvang van studenten met (dreigende) problematiek is zo groot, dat ik besloten heb om hier mijn promotieonderzoek volledig aan te wijden. Het doel van mijn onderzoek is om de relatie tussen psychosociale problemen en studievertraging en uitval te onderzoeken, evenals de relatie tussen het studieklimaat en psychologische interventies die je kan inzetten bij studenten met problemen. Mijn werkzaamheden voor het project gingen hand in hand met mijn promotiewerkzaamheden. Elk jaar voer ik dezelfde meting op psychosociaal welbevinden en ervaren binding uit met de monitor. Als gevolg daarvan werk ik nu met collega’s aan het ontwikkelen van een website met daarop informatie en hulpaanbod voor studenten met vragen of een hulpvraag over psychische problemen, zoals faalangst, alcoholgebruik, drugsgebruik, somberheid en online mediagebruik en gamen. We zijn inmiddels vergevorderd in de ontwikkeling van een aanpak ter bevordering van studiesucces van studenten vanuit het perspectief van psychosociaal welbevinden. De monitor is gereed, de website zal januari/februari 2017 gelanceerd worden. In 2014 ontving ik een Promotiebeurs voor Leraren van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor mijn promotieonderzoek: http://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2014/meer-leraren-kiezen-voor-verdieping.html.

Voor vragen over FIVE en/of mijn promotieonderzoek kan u contact opnemen met mij opnemen via: jm.dopmeijer@windesheim.nl of 088-4696242.