Meisje die een hap neemt van een koekje

Publicaties

Uit de projecten die het lectoraat uitvoert, ontstaan diverse publicaties. De publicaties zijn hieronder weergegeven.

Publicaties
 1. Kindermonitor: Hoe gaat het met de kinderen in regio IJsselland? 17 januari 2019

  GGD IJsselland verzamelt jaarlijks gegevens over de gezondheid van inwoners. De GGD presenteert deze gegevens in zogenaamde gezondheidsmonitoren. Elk jaar is een andere leeftijdscategorie aan de beurt. In het schooljaar 2017/2018 is de kindermonitor uitgevoerd. Met deze kindermonitor is de gezondheidssituatie van de kinderen uit de gemeenten in de regio IJsselland in kaart gebracht. Hiermee kan het regionaal en lokaal gezondheids- en jeugdbeleid onderbouwd worden.
  Download
 2. De Gezonde Stad, driemaal beter: leeft beter, woont beter, zorgt beter 24 juli 2018

  In zijn lectorale rede schetst Joop ten Dam de aanpak van de preventie van overgewicht en de verschillende lijnen die hierin te onderkennen zijn: gezond leven (de community-benadering), gezonde zorg (de ketenbenadering) en gezonde omgeving (integraal gezondheidsbeleid).
  Download
 3. Hulpverlening aan huishoudens met complexe en meervoudige problemen 24 juli 2018

  Een verkennende literatuurstudie naar de problematiek en de hulpverlening. Een publicatie van lector Joop ten Dam en kenniskringlid Lubke van ’t Hul.
  Download
 4. Factsheet ChecKid en andere Zwolse monitors met betrekking tot overgewicht en leefstijl bij kinderen 24 juli 2018

  Verschillende Zwolse partijen die informatie over de gezondheid van Zwolse kinderen verzamelen, hebben zich gebogen over onderlinge afstemming en samenwerking om inefficiëntie door overlap en ongebruikte gegevens tegen te gaan. Ook wil men overbelasting van ouders en kinderen die deelnemen aan de verschillende onderzoeken voorkomen.
  Download
 5. Evaluatie programma Zwolle Gezonde Stad 2010 2013 19 juli 2018

  Zwolle heeft de problematiek van overgewicht problematiek onder kinderen en jongeren in 2006 serieus opgepakt met de start van het programma “Samen Gezond”, waarbij vooral in de aandachtwijken Diezerpoort en Holtenbroek gewerkt is aan het ontwikkelen van een wijkgerichte aanpak om overgewicht tegen te gaan. In deze rapportage lees je de evaluatie
  Download
 6. Samenvatting Gezonde stadsgezichten 05 juli 2018

  Een studie naar gezondheidsverschillen en stedelijk gezondheidsbeleid.
  Download
 7. Obesity perceived as risk factor and disease 20 maart 2017

  Obesitas wordt te vaak niet serieus genomen. De medische gevolgen van obesitas worden vaak niet erkend door patiënten en de acute sociale problemen van obesitas worden vaak niet onderkend door behandelaars. Senior sprekers en junior bezoekers van een top Summer School door de European Association for the Study of Obesity gaan in dit artikel dieper in op het onderschatten van het obesitasprobleem.
  Download
 8. How can we better prevent obesity in children? 01 november 2016

  Tommy Visscher and Stef Kremers wrote an editorial on How can we better prevent obesity in children. They noted the process of implementation and the analysis thereof should more often come before the analysis of behaviours and the determinants of behaviour. In applied research, the expertise from the ‘real world’ practitioners should be used in an early stage to find out whether the answers on research questions really help us in preventing childhood obesity.
  Download
 9. GGM Optimizing Tailored Health Promotion for Older Adults 01 november 2016

  Anne Esther Marcus-Varwijk explored older adults’ perspectives on healthy living, and their interactions with professionals regarding healthy living. She advices that health professionals should focus on building an equal relationship of trust and focus on positive health outcomes, such as autonomy and self-sufficiency when communicating about healthy living. Tommy Visscher is co-promotor.
  Download
 10. BMC Public Health 2016 Identifying developmental trajectories of BMI in childhood 01 november 2016

  Maaike Koning studied 613 children in the longitudinal CecKid study to identify BMI trajectories in childhood and to examine associations between these distinct trajectories and dietary, sedentary and physical activity behaviors. She identified two trajectories. Children in with increasing body mass index levels showed more unhealthy behaviours. Results are important in the search for strategies identifying children at young age who are at risk to develop overweight and obesity. Carry Renders and Tommy Visscher supervised.
  Download
 11. Obes Facts Obesity management in Europe 01 november 2016

  Windesheim student Magdalena Uerlich assessed the status of obesity management in the European region and identified future goals and objectives of professionals working in the field of obesity. Her research among 74 professionals from 23 countries shows that multidisciplinary approaches for obesity management and the collaboration between general practitioners and hospitals as well as between professionals at the local level and networks of obesity management centers need to be improved across Europe. Tommy Visscher acted as the daily supervisor.
  Download
 12. Inequalities EPHE evaluation study 01 november 2016

  Krystallia Mantziki evaluated the EPODE Promotion of Health Equity study in which the Campherbeek School and the Werkschuit participated. The evaluation shows long term effects on health behaviour in children and reductions in socio-economic differences in unhealthy behaviours. Carry Renders is the co-promotor. Ingrid Bakker was responsible for the interventions at the two schools from Zwolle. Tommy Visscher was responsible for the research and acted as the project-leader.
  Download
 13. Guideline for the management of insulin resistance 01 november 2016

  Ellen Govers developed the guideline for the Management of Insulin Resistance on behalf of the Knowledge Centre for Dietitians for Prevention and Management of Overweight and Obesity (KDOO). The guideline has important implications for professionals providing nutritional advice to patients ad clients. Tommy Visscher is member of the advisory board for KDOO.
  Download
 14. Obes Facts: Global Actions on Fluid Intake Patterns 01 november 2016

  In a collaboration with the European Association for the Study of Obesity, Max Lafontan studied opportunities for Intervention Strategies for Weight Management: Global Actions on Fluid Intake Patterns. He concludes that fluid intake advices are missing in most of food pyramids offered to the public, and water requirements and hydration challenges remain often neglected. There is an important role for water consumption in the prevention of overweight. Tommy Visscher is part of the Hydration Working Group on behalf of the European association for the Study of Obesity.
  Download
 15. Werkboek Gezond Gewicht Kinderen 2.0 01 november 2016

  Op basis van onderzoek en ervaringen binnen de Academische Thuiszorg Werkplaats Overgewicht en Gezondheid dichtbij, is in samenwerking met Stichting Thuiszorg Icare dit werkboek Gezond Gewicht ontwikkeld. Geschikt voor professionals die in hun praktijk te maken hebben met kinderen met overgewicht. Tommy Visscher acted as the research coordinator for the Academic workplace.
  Download
 16. Inequities baseline results EPHE 01 november 2016

  Krystallia Mantziki studied socio-economic differences in health behaviours and their determinants in the EPODE Promotion of Healthy Equity study in which the Campherbeek school and the Werkschuit participated. She concluded that parental rules and home availability were consistently different between the two socio-economic groups in our study in all countries. Ingrid Bakker was responsible for the interventions at the two schools from Zwolle. Tommy Visscher was responsible for the research and acted as the project-leader.
  Download
 17. Challenges in lifestyle and community. A call for innovation 01 november 2016

  As a founding section editor for BMC Obesity, Tommy Visscher he wrote an editorial to invite innovative research articles on lifestyle and community interventions. Applied researchers are very welcome to submit their work. The journal welcomes studies of heterogeneous designs, including those of qualitative, quantitative, mixed and systems methodologies. Studies of interest include not only outcomes research of interventions but also process evaluation, cost-effectiveness or cost-benefit analysis, and implementation and dissemination research.
  Download
 18. EASO Verklaring van Milaan 01 november 2016

  Tommy Visscher vertaalde de Milan declaration for action on obesity in het Nederlands. De Europese Associatie voor de Studie van Obesitas doet een oproep tot actie gericht op obesitas. EASO’s patiëntenraad doet een voorstel voor actiepunten op de achterzijde van de Verklaring. Tommy Visscher is de wetenschappelijke vertegenwoordiger voor EASO’s patiëntenraad.
  Download
 19. Factsheet EPHE, Europees gezondheidsprogramma op twee Zwolse basisscholen 30 maart 2016

  Europees gezondheidsprogramma op twee Zwolse basisscholen, de Campherbeek (Berkum) en de Werkschuit (Aalanden) in het schooljaar 2013/2014. Doel van dit project was het in kaart brengen en verkleinen van de gezondheidsverschillen van kinderen in Europa.
  Download
 20. Gebruik- en waarderingsonderzoek Sutu Court in Diezerpoort, Zwolle 01 maart 2015

  Tweede gebruik- en waarderingsonderzoek van het Sutu Court in Diezerpoort Zwolle. Deze 1-meting is het vervolgonderzoek op de 0-meting die binnen twee maanden na de opening van het Sutu Court (11 oktober 2013) heeft plaatsgevonden (Bakker et al., 2014a). Dit vervolgonderzoek uit 2014 brengt het gebruik en waardering in kaart om te zien of het eerder vastgestelde enthousiasme blijvend is én om het stimuleren van bewegen in de wijk Diezerpoort te blijven waarborgen.
  Download
 21. "We are healthy, so we can behave unhealthily”. Benefits, barriers and strategies of healthy eating and physical activity according to Dutch lower vocational students, their parents and school staff. 01 september 2014

  Zie: European Congress on Obesity, May 6 – 9, 2009. Amsterdam. Posterpresentation. Ridder MAM, Visscher TLS, Seidell JC, Hirasing RA, & Renders CM. (2009).
  Download
 22. "We are healthy, so we can behave unhealthily": a qualitative study of the health behaviour of Dutch lower vocational students 01 september 2014

  In: Health Education, vol 110 (januari 2010). Ridder, MAM, Heuvelmans, MA, Visscher, TLS, Seidell, JC, & Renders, CM (2010).
  Download
 23. De Speelscan: instrument voor inschatten bruikbaarheid en benutten van speelruimte 01 mei 2014

  De SpeelScan is ontwikkeld als project van de Academische Werkplaats Medische Milieukunde (AC-MMK) door het lectoraat De Gezonde Stad van Windesheim in samenwerking met de gemeente Zwolle. Met behulp van de SpeelScan kan de bruikbaarheid (potentiële gebruikswaarde) en benutting (feitelijk gebruik) van een speelplek in kaart worden gebracht.
  Download
 24. Meetinstrumenten met handleiding Sutu Court 28 februari 2014

  Deze handleiding beschrijft de werkwijze die ten grondslag ligt aan het gebruik- en waarderingsonderzoek en is mogelijk ook breder inzetbaar. Denk daarbij aan gebruik- en waarderingsonderzoeken gericht op andere Sutu Courts en/of op andere soorten sport- en/of speelruimtes. De drie soorten meetinstrumenten die zijn gebruikt, hebben elk een eigen handleiding met een beschrijving van de voorbereiding, uitvoering, analyse en de verslaglegging.
  Download
 25. Gebruik- en waarderingsonderzoek Sutu Court in Diezerpoort, Zwolle 28 februari 2014

  Een gebruik- en waarderingsonderzoek naar het gebruik en de waardering van het Sutu-Court om nuttige informatie te verzamelen die onder meer kan bijdragen aan verbetering van de bestaande voorziening.
  Download
 26. Lang leven in een goede gezondheid 31 december 2013

  Artikel in Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG) over het belang van een goede gezondheid voor iedereen. Er zijn echter grote verschillen tussen bevolkingsgroepen. Wanneer je laag opgeleid bent of in een 'aandachtswijk' woont is lang leven in een goede gezondheid minder vanzelfsprekend. Dit artikel gaat in op de vraag hoe deze verschillen mogelijk verkleind kunnen worden.
  Download
 27. Resultaten ChecKid 2012 21 juni 2013

  ChecKid is een grootschalig leefstijlonderzoek onder basisschoolleerlingen in Zwolle. Het brengt (on)gezond gedrag, leefstijl en de leefomgeving van kinderen in Zwolle in kaart. ChecKid werd in 2012 voor de derde keer uitgevoerd, na eerdere onderzoeken in 2006 en 2009.
  Download
 28. Kinderen en ouders aan de slag voor speelnatuur in de wijk Diezerpoort in Zwolle 31 maart 2013

  Het uitgangspunt van de aanleg van een stuk speelnatuur in de Zwolse wijk Diezerpoort is het idee dat een gezonde omgeving uitdaagt tot meer bewegen zoals buitenspelen. Bij het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van het stuk speelnatuur werd een innovatieve participatieve methodiek toegepast. Deze eindrapportage beschrijft de effecten van de toepassing van de methodiek op de totstandkoming van het project.
  Download
 29. Resultaten CheckTeen 01 september 2012

  Monitoringsonderzoek naar het eet- en beweeggedrag van leerlingen van de 2e klas voortgezet onderwijs in Zwolle.
  Download
 30. Gemeentelijke intersectorale samenwerking stimuleren: lokale begeleiding bij het ontwikkelen van integraal gezondheidsbeleid 31 december 2011

  Artikel in Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG) over de regio Zuid-Limburg waar gemeenten een integraal gezondheidsbeleid overgewicht (IGBO) prioteerden. Voor integraal beleid is intersectorale samenwerking vereist. Belangrijk knelpunten zijn het ontbreken van voldoende kennis, competenties en bestuurlijke en ambtelijke continuïteit. In dit artikel een pleidooi voor een langetermijnperspectief, een doelgerichte aanpak en vooraf geformuleerde einddoelen.
  Download
 31. De invloed van de fysieke omgeving op lichamelijke activiteit; hoe beweeg je beleidsmakers? 31 december 2011

  Artikel in Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG) over aspecten die aan bod komen bij de (her)inrichting van een beweegvriendelijke wijk. Het is bedoeld om de kennis te vergroten onder beleidsmakers en -uitvoerders, binnen én buiten de gezondheidssector, over de relatie tussen zes wijkgerelateerde beleidsthema’s en lichamelijke activiteit. De zes beleidsthema’s zijn: algemene voorzieningen, buitenspeelvoorzieningen, sportvoorzieningen, natuurlijke elementen, bewegingsonderwijs en actief vervoer.
  Download
 32. Gelijke gezondheid gelijke kansen; tien jaar ervaring met wijkgericht werken 31 december 2011

  Artikel in Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG) over Gelijke Gezondheid, Gelijke Kansen (GGGK) in Tilburg. Het is het langstlopende wijkgerichte gezondheidsproject in ons land. Op 11 november 2010 vierde het project zijn tienjarig bestaan. Hoofddoel van GGGK was én is het verkleinen van de gezondheidsverschillen bij de groep bewoners met een lage sociaaleconomische status (SES).
  Download
 33. Resultaten ChecKid 2009 01 september 2011

  Monitoringsonderzoek dat inzicht geeft in trends van de prevalentie van overgewicht en obesitas onder 4 – 13 jarige kinderen in Zwolle. De resultaten worden afgezet tegen die van 2006.
  Download
 34. Resultaten ChecKid 2006 01 september 2011

  Monitoringsonderzoek dat inzicht geeft in trends van de prevalentie van overgewicht en obesitas onder 4 – 13 jarige kinderen in Zwolle en in de determinanten die hieraan ten grondslag liggen.
  Download
 35. Gezond Beleid 31 december 2010

  Artikel in Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG). Gezondheidsbevordering lijkt de laatste jaren tegen grenzen aan te lopen. Zo neemt achterstand in gezondheid bij lage opgeleide groepen eerder toe dan af, lijkt de epidemie van overgewicht niet te stuiten en gaat het niet goed met het gezondheidsgedrag van jongeren. Vooral alcoholgebruik en een zittend bestaan achter beeldschermen trekken de aandacht. Als logische reactie hierop vinden er in gezondheidsbevordering verschuivingen plaats.
  Download
 36. Gezond eet- en beweeggedrag volgens vmbo-leerlingen, hun ouders en docenten 01 september 2010

  In: Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde, jaargang 86 (2), Nederlands Congres Volksgezondheid. Ridder, MAM (2008).
  Download