Gelijke kansen en de kracht van intergenerationele verbindingen


Door middel van diverse onderzoeksmethoden en activiteiten willen we achterhalen waarom het mensen lukt om kansen te pakken. Juist als je leeft in een sociale en fysieke omgeving waar de kansen niet voor het oprapen liggen of vanzelfsprekend zijn. Samen met de mensen zelf, gaan we op zoek naar wat helpend is geweest of wat helpend zou kunnen zijn. En dat gaat dan over verschillende dingen, zoals onderwijs, gezond leven en het doorbreken van armoede. En hoe kunnen intergenerationele verbindingen, verbindingen zoals de band tussen ouder en kind, daarbij helpend zijn?

Dat intergenerationele verbindingen heel sterk zijn staat buiten kijf. We weten uit onderzoek al goed welke kansen en belemmeringen worden overgedragen van generatie op generatie, en dat het een heel hardnekkig patroon kan zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan armoede, laaggeletterdheid of een leefstijl die niet de meest gezonde is. Daarom is de afgelopen jaren aanbod ontwikkeld om gezinnen en kinderen te ondersteunen en meer (gelijke) kansen te bieden. Maar veel van deze interventies of methodieken lijken maar moeizaam of gedeeltelijk te helpen. Hoe kan dat nou? 

We gaan daarom op zoek naar hoe juist de kracht van intergenerationele banden ingezet kan worden bij het pakken van kansen. Want soms is er een gezin of gezinslid dat het belemmerende patroon doorbreekt. Dan besluit een jongere die opgroeit in een familie waar veel gerookt wordt om niet die eerste sigaret op te steken, koopt een kind dat opgroeit in armoede later een eigen huis, of besluit een (groot)ouder die zelf eigenlijk niet goed kan lezen en schrijven om zijn (klein)kinderen wel te kunnen voorlezen.

Wat maakt dat zij deze andere stap wel willen en kunnen nemen? Wat is daar nu precies gebeurd, wat is het geheim? Wat is het geweest dat maakt dat in een bepaald gezin en in een bepaalde wijk de kracht van de band tussen ouder(s) en kind gebruikt is om kansen te creëren? Op deze vraag gaan we een antwoorden zoeken, door op verschillende manieren verhalen op te halen met en bij inwoners. Waarbij we op zoek gaan naar antwoorden op de kernvragen:  Wat zou volgens henzelf helpen? En waar hebben zij dan behoefte aan?

Meedoen of meedenken? Neem dan contact op met lector Natascha Notten.