Meisje die een hap neemt van een koekje

Over Lectoraat Gezonde Samenleving

Binnen het lectoraat Gezonde Samenleving dragen we door middel van onderzoek en samenwerkingen met partners bij aan een gezonde, sociale en fysieke leeromgeving, aan preventie en aan gezond gedrag. Lector Natascha Notten legt zich toe op de sociale kant van de gezonde samenleving. De associate lectoren doen onderzoek op het gebied van een gezonde en veilige woon- en leefomgeving en evidence based preventie in zorg en welzijn. 

Drie speerpunten

Het lectoraat richt zich op drie speerpunten:

  • Maatschappelijke ongelijkheid
  • Sociale rechtvaardigheid
  • Intergenerationele overdracht van armoede en gezondheidsproblemen

Internationale beweging

Het lectoraat sluit aan bij de internationale beweging waarin aandacht gevraagd wordt voor de relatie tussen gezondheid en maatschappelijke ongelijkheid. Er zijn daarbij raakvlakken met het lectoraat GGZ & Samenleving. Het in juni 2019 door de VN gepubliceerde rapport over de samenhang tussen psychiatrische problematiek en armoede, maatschappelijke ongelijkheid en uitsluiting biedt voor aanknopingspunten voor afstemming tussen beide lectoraten.