Meisje die een hap neemt van een koekje

Lectoraat De Gezonde Stad

In De Gezonde Stad draait het om de gezondheid en het welzijn van mensen. Het onderzoek, zowel kwalitatief als kwantitatief, richt zich voornamelijk op mensen, jong en oud, uit de lagere sociaal economische klasse.

In het kort

Binnen het lectoraat De Gezonde Stad van hogeschool Windesheim werken we aan het ontwikkelen en verspreiden van kennis ten aanzien van:

  • Het verkleinen van gezondheidsverschillen en het verminderen van armoede.
  • Het bevorderen van een gezonde leefstijl.
  • Het realiseren van een gezonde omgeving.
  • De preventie, zorg en epidemiologie van overgewicht en obesitas.

Lees meer over het lectoraat

Armoede, stress en gezondheid

Gezondheid hangt samen met veel factoren in de stad, zoals de sociale en fysieke omgeving, leefwijzen en gezondheidsvaardigheden. Armoede is één van die factoren. Mensen die langdurig in armoede leven voelen zich vaak minder gezond en overlijden op jongere leeftijd. Leven in armoede veroorzaakt veel stress, mensen hebben letterlijk 'veel aan hun hoofd'. Hierdoor ervaren ze geen ruimte, oftewel mentale bandbreedte, en is er vaak maar een beperkte mate van eigen regie om met gezondheid aan de slag te gaan.

Bekijk de publicatie (PDF)

Lopende projecten

De gemeente Zwolle wil zich samen met haar Zwolse en landelijke partners inzetten voor bewoners met gezondheidsachterstanden. Een mogelijke integrale oplossing wordt geboden door de lokale integrale wijkgerichte aanpak ‘Zwolle Gezonde Stad’. Deze lerende en groeiende aanpak wordt sinds 2010 ingezet in de Zwolse wijken waar relatief veel mensen wonen met gezondheidsachterstanden en een lage sociaal economische status, zoals Diezerpoort, Holtenbroek en Aa-landen.

Lees meer over de lopende projecten

Minor De Gezonde Stad

Tijdens de minor werken studenten mee aan een gezonde stad voor jong en oud. Een gezonde omgeving maakt de keuze voor gezond gedrag gemakkelijk en logisch. Binnen de minor werken studenten aan een onderzoeksproject. Zij werken samen met studenten van verschillende opleidingen zoals gezondheidszorg, welzijn, sport en bewegen, onderwijs, ruimtelijke ordening, recreatie, mobiliteit, veiligheid, economische zaken of communicatie.

Lees meer over de minor