Verlicht gebouw Windesheim in Almere

Over Klantenperspectief

Onderzoek naar het klantenperspectief in ondersteuning en zorg. Doel: positie van burgers versterken die een beperking of aandoening hebben.

Klantenperspectief

Klantenperspectief is de ‘verwoording’ van de eigen visie op het al dan niet tijdelijk leven met een aandoening of met beperkingen en op de bijkomende ondersteuning en zorg. Een visie die eigen verlangens en wensen omvat die samenhangen met het eigen leven en het streven naar een goed leven in eigen ogen. Deze visie, die ook met en door naasten kan worden verwoord of duidelijk gemaakt, is bepalend voor de beoogde invloed op de levering en uitvoering van de ondersteuning of zorg, uiteraard binnen wettelijke kaders. We richten ons op klanten die te maken hebben met de Jeugdwet, Participatiewet, Wmo, Zorgverzekeringswet en Wet Langdurige Zorg.

Onderzoeksvragen

Het onderzoek van Windesheim Flevoland richt zich op vragen als: hoe zorg je ervoor dat iedereen, ongeacht zijn beperking of aandoening, mee kan doen, mee kan tellen en mee kan beslissen in de maatschappij (inclusie)? Hoe zet je de klant centraal? Op welke wijze kunnen ervaringsdeskundigen invloed hebben op de kwaliteit van diensten? Hoe bevorder je eigen regievoering door klanten in samenhang met hun netwerk? Hoe licht je je eigen organisatie en handelen door? Hoe richt je je bedrijfsprocessen optimaal in? Hoe bied je de juiste zorg op het juiste moment? Zorg- en welzijnsorganisaties kunnen concreet aan de slag met de resultaten van het onderzoek, om uiteindelijk betere zorg op maat te bieden aan hun klanten. 

Het lectoraat kent drie invalshoeken voor het praktijkgericht onderzoek: 

  • Onderzoek vanuit klantenperspectief (begrijpen wat de klant meemaakt en ervaart)
  • Over het klantenperspectief (vergaren van kennis over de relevante dimensies)
  • Onderzoek met klanten (klanten als mede-onderzoeker)

Onderwijs

Het lectoraat draagt bij aan de volgende opleidingen van Windesheim Flevoland: Verpleegkunde, Social Work (voorheen: SPH, Pedagogiek, MWD) en logopedie. Hier worden studenten opgeleid tot professionals die:

  • weten dat de waarden die een professional drijft kunnen afwijken van die van de cliënt;
  • kunnen omgaan met de dilemma’s die daaruit voortkomen;
  • dit doen met een gelijkwaardige plaats voor het klantenperspectief;
  • de leefwereld van de klant boven een systeemwereld plaatsen;
  • op basis daarvan de durf hebben om af te wijken van het ‘systeem’;
  • gericht zijn op een positieve bijdrage aan het realiseren van ervaren kwaliteit van leven.