Verlicht gebouw Windesheim in Almere

Onderzoekslijn Zorglogistiek

De onderzoekslijn Zorglogistiek van het lectoraat Klantenperspectief in ondersteuning en zorg richt zich op praktijkgericht onderzoek en onderwijs op het gebied van zorglogistieke bedrijfsvoering vanuit klantperspectief.

Onder Zorglogistiek verstaan we het leveren van de juiste zorg, met de juiste dingen, op het juiste moment, op de juiste plaats, door de juiste zorgverlener in de juiste hoeveelheden tegen optimale kosten.

Het doel van de onderzoekslijn is om een bijdrage te leveren aan het zo beheersen van behandel-, zorg-, en ondersteuningsprocessen en de daarmee verbonden inzet van medewerkers, informatie- en goederenstromen, dat tegen optimale kosten aan de wensen van de cliënten/patiënten kan worden voldaan.

Om deze doelstelling te realiseren wordt er vanuit de onderzoekslijn (1) praktijkgericht onderzoek uitgevoerd en (2) onderwijs ontwikkeld en aangeboden (onder andere cursussen). In de onderwijsactiviteiten van de onderzoekslijn Zorglogistiek worden methoden en technieken uit Operations Management (OM) verbonden met inzichten vanuit onderzoek op het gebied van ‘Klantenperspectief’ en input vanuit de praktijk (bijvoorbeeld met een customer journey).

Voorbeelden van praktijkgericht onderzoek zijn: onderzoek naar optimale match tussen vraag en aanbod en onderzoek naar inzet van capaciteit middels werkprocesanalyse en verspillingenanalyse. Het onderzoek heeft onder andere geresulteerd in diverse publicaties. Vanuit de onderzoekslijn wordt er intensief samengewerkt met diverse zorg- en welzijnsorganisaties en kennisinstituten. De komende jaren zal binnen de onderzoekslijn het thema vraaggestuurde zorg centraal staan.

Activiteiten