Verlicht gebouw Windesheim in Almere

Onderzoekslijn Zorglogistiek

De onderzoekslijn Zorglogistiek richt zich op praktijkgericht onderzoek en onderwijs op het gebied van zorglogistieke bedrijfsvoering.

Het doel van de onderzoekslijn is om een bijdrage te leveren aan het zo beheersen van behandel-, zorg-, en ondersteuningsprocessen en de daarmee verbonden inzet van medewerkers, informatie- en goederenstromen dat tegen optimale kosten aan de wensen van de cliënten/patiënten kan worden voldaan.

Om deze doelstelling te realiseren wordt er vanuit de onderzoekslijn (1) onderwijs ontwikkeld en aangeboden en (2) praktijkgericht onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek heeft o.a. geresulteerd in diverse (internationale) publicaties in zowel de wetenschappelijke literatuur als in de beroepsgerichte vakliteratuur. Vanuit de onderzoekslijn wordt er intensief samengewerkt met diverse zorg- en welzijnsorganisaties en kennisinstituten (waaronder de Vrije Universiteit).

In de onderwijsactiviteiten van de onderzoekslijn Zorglogistiek worden methoden en technieken uit de Operations Management (OM) verbonden met inzichten vanuit onderzoek op het gebied van ‘Klantenperspectief’.

Activiteiten

  • Minor Zorg- en Welzijnsprocessen Beter Maken
  • Diverse maatwerkcursussen