Verlicht gebouw Windesheim in Almere

Onderzoekslijn NAH

Naar schatting 650.000 mensen hebben in Nederland te maken met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Zij hebben dit bijvoorbeeld opgelopen door een beroerte, ziekte of een ongeluk. Het hersenletsel kan gevolgen hebben voor alle aspecten van het dagelijks leven.

Ambitie onderzoekslijn

De onderzoekslijn NA(H)-zorg op maat richt zich op onderzoek naar de zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten in de chronische fase. De onderzoekslijn is verbonden aan het lectoraat 'Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg' van Windesheim Flevoland en wordt mede mogelijk gemaakt door InteraktContour. In de onderzoekslijn gaat het om onderzoek en praktijkverbetering in de chronische zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten. Onderzoek in samenspraak met de zorgpraktijk, invloed van cliënten in de zorg, en het versterken van participatie staan centraal. 

Activiteiten

Bekendheid en Begrip

"Zelf merk ik dat ik niet meer dezelfde persoon ben als voorheen, maar ziet en begrijpt mijn omgeving dat ook?”. Onder de noemer 'bekendheid en begrip' zijn activiteiten ondergebracht die zijn gericht op het vergroten van bekendheid en begrip voor mensen met hersenletsel onder de Nederlandse bevolking.

Participatie

“Jij kan wel deelnemen aan de maatschappij, maar de maatschappij moet zich ook participeren in ons. Participatie komt van beide kanten.” Bij participatie zijn onderzoeksprojecten ondergebracht die zich richten op de versterking van participatie van mensen met hersenletsel in de samenleving.

Deskundigheidsbevordering

Sommige professionals weten eigenlijk niet goed wat hersenletsel is.” Onder de noemer 'deskundigheid' zetten we bij de onderzoekslijn in op het vergroten van de kennis onder huidige en toekomstige professionals op het gebied van hersenletsel. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een lesbrief voor sociale wijkteams.

Monitoring

“De gevolgen van hersenletsel zijn niet weg nadat mensen uit het ziekenhuis of de revalidatie zijn vertrokken”. Het onderzoek naar monitoring richt zich op de ontwikkeling van een cliëntvolgsysteem dat past binnen de huidige maatschappelijke context waarin getroffenen, naasten en professionals gezamenlijk verantwoordelijkheid hebben voor het monitoren van de gevolgen van opgelopen letsel.