Verlicht gebouw Windesheim in Almere

Maatschappelijke diensttijd Almere

Onderzoeksproject (lopend) - Een proeftijd met een participatieve aanpak.

De Rijksoverheid wil de talenten van jongeren inzetten om de samenleving sterker te maken, daarom heeft ZonmW een actieprogramma opengesteld om te experimenteren met maatschappelijk diensttijd. Er zijn inmiddels 41 proeftuinen door het hele land. In deze proeftuinen zijn maatschappelijke organisaties en jongeren betrokken om te verkennen wat wél en juist niet werkt. Met de ervaringen van deze experimentele fase maakt de overheid een definitief ontwerp voor maatschappelijke diensttijd.

Maatschappelijk diensttijd Almere

Het project valt onder de proeftuin ‘Jongeren Maatschappelijk Waardig en Vaardig’. In deze proeftuin zijn Stichting Alexander, gemeente Oss, gemeente Hoogeveen, Altra, Movisie en Windesheim Flevoland samen met jongeren aan het experimenteren voor maatschappelijk diensttijd. De jongeren hebben de regie. Dat wil zeggen jongeren hebben een prominente rol in het vormgeven, uitvoeren, monitoren en evalueren van de proeftuin. Ze worden hierbij ondersteund door professionals en hbo-studenten.

Jongeren Maatschappelijk Waardig en Vaardig richt zich voornamelijk op kwetsbare jongeren, zoals voortijdige schoolverlaters en jongeren uit de jeugdhulp.

Meer weten?

Neem contact op met Kitty Jurrius via e-mailadres k.jurrius@windesheimflevoland.nl

Of neem een kijkje op de websites:

Abstract
Soort Proeftuin
Omvang Experimentele fase
Opdrachtgever ZonmW
Partners Stichting Alexander, gemeente Oss, gemeente Hoogeveen, Altra, Movisie en Windesheim Flevoland
Status Lopend