Gezin die buiten op het gras ligt

Versterking van de professional en het pedagogisch professioneel handelen

De onderzoekslijn Versterking van de professional en het pedagogisch professioneel handelen ontwikkelt inzichten hierover en ondersteunt de implementatie ervan.

In de jeugdsector wordt veel sterker dan voorheen ingezet op het potentieel aan ondersteuning vanuit de sociaalpedagogische omgeving, de eigen inbreng van gezinnen en de professionaliteit van de (individuele) hulpverlener. Professionele inzet begint nu al bij preventieve ondersteuning van ouders en gezinnen in de dagelijkse opvoedingstaken en loopt door tot de inzet van complexe en gespecialiseerd zorg.

Samenwerken voor de meest kwetsbare kinderen

In de jeugdhulp gaat het om het garanderen van de belangen van de meest kwetsbare kinderen die recht hebben op de voor hen meest passende reguliere én gespecialiseerde zorg. En daar is durf voor nodig om anders samen te werken, oog te hebben voor de achtergrond en pedagogische context van gezinnen en kinderen en gericht op het (zo goed als mogelijk) herstel van het dagelijks leven. Immers, net als de leerkracht de belangrijkste factor vormt voor het onderwijs aan leerlingen, is de jeugdzorgprofessional bepalend voor het welslagen van zorg en ondersteuning in gezinnen. 

Preventieve ondersteuning

Bij preventieve ondersteuning moeten professionals ook oog hebben voor hoe gezinnen omgaan met vragen rond de opvoeding en het opgroeien van kinderen. Vroegtijdige advisering en steun helpt opvoeders grotere problemen en zorgen te voorkomen. Om kunnen gaan met snelle technologische veranderingen in de samenleving hoort daarbij. Zowel ouders thuis, als het onderwijs, de kinderopvang, bibliotheek- en cultuurinstellingen, gezondheidsinstellingen en zorgverleners moeten zelf voldoende mediawijs zijn om kinderen optimaal te kunnen ondersteunen. 

Pedagogische werkrelaties op drie niveaus

Professionals in de ondersteuning en in de jeugdhulp gaan een pedagogische werkrelatie aan op drie niveaus:

  • op het niveau van ouders en kinderen;
  • op het niveau van professionals van andere disciplines in de wijkteams en
  • op het niveau van het sociale netwerk rondom gezinnen.

Het praktijkgerichte onderzoek van het lectoraat Jeugd naar de versterking van de kwaliteit van het professionele handelen, richt zich op deze drie niveaus.