Gezin die buiten op het gras ligt

Samenwerking jeugdhulp en onderwijs én ouders

Het lectoraat Jeugd is programmaleider van een ZonMw Academische Werkplaats Transformatie Jeugd (AWTJ) Samen op school.

Een breed consortium van jeugdhulp en onderwijs in IJsselland en Flevoland richt zich op betere inhoudelijke en bestuurlijke samenwerking tussen de jeugdhulp en het (passend) onderwijs met als doel dat zo min mogelijk kinderen uitvallen op school en in de toekomst de toestroom naar zwaardere en duurdere vormen van hulp te beperken en de terugstroom bevorderen.

Samen op School heeft zich tot doel gesteld om:

  1. Ontwikkelingskansen te verbeteren en achterstanden te voorkomen bij (met name kwetsbare) kinderen;
  2. De regie te vergroten van de ouders en de betrokkenheid van het netwerk rond het gezin en de 1ste lijn te versterken;
  3. Een passende plek in het reguliere primair en voortgezet onderwijs voor zoveel mogelijk kwetsbare kinderen te vinden;
  4. De samenwerking tussen gezin, school en jeugdhulp in de regio Flevoland en IJsselland te verbeteren. 

Verbinden praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs

Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd verbinden met een kennisinfrastructuur de werelden van praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs. Met structurele inbreng van ouders en jongeren. Deze partijen organiseren zich regionaal in een kennisinfrastructuur. Zo brengen academische werkplaatsen kennis samen die nodig is voor de aanpak van regionale vraagstukken van beleid en praktijk bij de transformatie in de jeugdsector.

Kijk voor meer informatie op www.samenopschool.org

Bekijk het online magazine