Gezin die buiten op het gras ligt

Onderzoeksprojecten

Het lectoraat Jeugd doet onderzoek naar subsidieaanvragen van ZonMw, Raak en NRO en is beschikbaar voor contractonderzoek. Hieronder een overzicht van onze lopende en afgeronde onderzoeksprojecten:

4 Resultaten
 1. Alliantie in beeld 25 november 2015

  Promotieonderzoek (lopend) - De kwaliteit van de werkrelatie (alliantie) tussen hulpverlener en cliënt is een belangrijk uitgangspunt in de (intensieve) ambulante gezinshulpverlening. Toch is er tot nu toe nog weinig onderzoek beschikbaar dat inzicht geeft in de feitelijke bijdrage van de werkrelatie aan de uitkomsten van de hulpverlening bij ambulante gezinshulpverleningstrajecten. Hoe kunnen ambulante gezinshulpverleners hun werkrelatie met jeugdige en ouder(s) het beste vormgeven, zodat de hulpverlening meer kans van slagen heeft?
  Lees verder
 2. Academische Werkplaats Transformatie Jeugd 'Samen op School' 20 november 2015

  Onderzoeksproject (lopend) - Een breed consortium van jeugdhulp en onderwijs in IJsselland en Flevoland richt zich op betere inhoudelijke en bestuurlijke samenwerking tussen de jeugdhulp en het (passend) onderwijs met als doel in de toekomst de toestroom naar zwaardere en duurdere vormen van hulp te beperken en de terugstroom te bevorderen.
  Lees verder
 3. Complexe scheidingen 01 september 2015

  Bij scheiden komt veel kijken, helemaal als er kinderen bij betrokken zijn. Soms verliezen ouders in scheiding het belang van de kinderen uit het oog. Om te voorkomen dat kinderen in de knel komen, is een vroegtijdige signalering en een goede samenwerking tussen ouders en professionals en tussen professionals onderling van groot belang. Dit project is erop gericht deze samenwerking te verbeteren.
  Lees verder
 4. Samen de (sch)ouders eronder 10 september 2014

  Onderzoeksproject (lopend) - Een groot te kort aan pleeggezinnen is niet het enige probleem van Pleegzorg Nederland. Van alle plaatsingen wordt ook nog eens zo’n 30% - 50% voortijdig beëindigd met alle gevolgen van dien. Goede afspraken, zeggenschap van het pleegkind en een gelijkwaardige samenwerking tussen biologisch gezin, pleeggezin en beide sociale netwerken kan het aantal van deze breakdowns verminderen. Hoe kunnen we dit ondersteunen?
  Lees verder