Twee studenten in gesprek met twee ouderen

Over de onderzoekslijn G-oudgesprek

Het onderzoeksprogramma G-oudgesprek ontwikkelt inzichten over het goede gesprek tussen ouderen, hun naasten en hun professionals en ondersteunt de implementatie ervan.

Een volwassen en een oudere vrouw zitten pratend aan de keukentafel

Ouderen leven langer, maar met het ouder worden neemt de kwetsbaarheid toe. Kwetsbare ouderen wonen steeds langer thuis en zijn afhankelijk van mantelzorgers, vrijwilligers en professionele zorgverleners. Zij hebben allemaal hun eigen perspectief op de situatie van de oudere persoon. Dit maakt de situatie complex. Bovendien verandert de situatie voortdurend, met weinig zekerheid over de toekomst. Veel ouderen hebben daarbij beperkte gezondheidsvaardigheden. Dit alles maakt het voor professionals lastig om in het gesprek met kwetsbare ouderen te achterhalen wat voor hen belangrijk is. Deze kennis is nodig om echt persoonsgericht te werken. Over dit goede gesprek bestaat nog weinig kennis en er zijn weinig concrete tools beschikbaar. Daarom onderzoeken we dit met het onderzoeksprogramma G-OUDgesprek.

Doelstelling

Het onderzoeksprogramma G-oudgesprek heeft de volgende doelen:

  1. Inzichten die leiden tot persoonsgerichte communicatie om het (vroegtijdig) afstemmen op de wensen en voorkeuren van ouderen en hun mantelzorgers in complexe situaties mogelijk te maken
  2. Instrumenten (tools, trainingen, implementatiemodellen) voor verschillende professionals (verpleegkundigen, casemanagers, sociale professionals om persoonsgerichte communicatie in complexe situaties te faciliteren en evalueren, en opgedane inzichten en kennis hierover delen, ontwikkelaars) die Gezamenlijke Besluitvorming faciliteren in verschillende settingen;
  3. Kennis over werking en werkzaamheid van bovengenoemde instrumenten.
  4. Bijdragen aan de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van effectieve en duurzame praktijkinnovaties rond persoonsgerichte communicatie in complexe situaties

Onderzoeken

Lopende en afgeronde onderzoeken binnen deze onderzoekslijn: