Twee studenten in gesprek met twee ouderen

Over de onderzoekslijn G-oudLab

G-OUDLAB gaat uit van een holistische visie op goed ouder worden en werkt altijd mét ouderen. Via projecten in innovatieleerwerkplaatsen faciliteren we co-onderzoek en ontstaan concrete vernieuwingen als het gaat om leeftijdsvriendelijke diensten, producten en omgevingen.

G-OUDLAB is een Social Living Lab gericht op goed ouder worden. Oudere burgers, professionals, studenten en onderzoekers werken binnen G-OUDLAB aan innovaties om goed ouder te worden in een leeftijdsvriendelijke omgeving. De innovaties zijn diensten en producten waarmee mensen beter ouder kunnen worden. Het kan gaan om tastbare producten zoals een (digitale) wijkscan om de leeftijdsvriendelijkheid van een wijk te meten. Maar het kan ook gaan om andere werkwijzen en dienstaanbod door welzijnsorganisaties, of een nieuw woonconcept.

Goed leven framework

Samenwerken

We werken daarbij samen met onder andere:

  • oudere burgers in G-OUDLAB projecten
  • ouderen via bv. een klankbordgroep en Denktank 60+ Noord
  • opleidingen zoals toegepaste gerontologie en social work
  • gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties rondom individuele projecten
  • andere onderwijsinstellingen, hbo’s en mbo’s landelijk en in de regio
  • (sociaal) ondernemers, bedrijven

Theoretische en praktische basis

We zijn op zoek naar mensen en organisaties die met ons willen ontdekken hoe we sámen met ouderen kunnen kijken wat belangrijk is voor goed ouder worden en dit samen vertalen naar leeftijdsvriendelijke zorg, diensten, beleid en leefomgeving.  

Niets zo praktisch als een goede theorie. We werken vanuit verschillende soorten kennis; theorie en verzameld in onderwijs en praktijk. Die kennis vatten we samen in een integraal framework van Goed Oud(er) Worden ofwel Goed Leven, die onder andere houvast biedt bij het identificeren van vraagstukken en innovatiekansen. 

Onderzoeken

Lopende en afgeronde onderzoeken binnen deze onderzoekslijn:

Een volwassen vrouw en een oudere man kijken naar iets voor hen op tafel