Twee studenten in gesprek met twee ouderen

Over de onderzoekslijn G-oudLab

Het onderzoeksprogramma G-oudLab ontwikkelt inzichten om de participatie van ouderen,professionals en andere betrokken stakeholders in innovaties te vergroten.

Een volwassen vrouw en een oudere man kijken naar iets voor hen op tafelSociale en technologische innovaties zijn pas succesvol als ouderen, professionals en andere stakeholders actief bijdragen aan de ontwikkeling en implementatie. Het kan dan gaan om burgerinitiatieven, maar ook om bijvoorbeeld co-creatie met professionals. Omdat nog niet bekend is welke vormen van innovatieve participatie bijdragen aan een goed leven willen we dit met het onderzoeksprogramma G-oudLab onderzoeken. 

Doelstelling

Het onderzoeksprogramma G-oudLab heeft de volgende doelen:

  1. Inzichten die leiden tot een empirisch gefundeerd model van innovatieve participatie in de professionele praktijk;
  2. Instrumenten (tools, trainingen, implementatiemodellen) voor verschillende professionals die Innovatief Partnerschap faciliteren rond kwetsbare ouderen en vitale burgers;
  3. Kennis over werking en werkzaamheid van bovengenoemde instrumenten.
  4. Methoden die participatie van professionals en ouderen in praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek mogelijk maken.

Deze doelen vragen om onderzoek waarin oudere volwassenen zelf een centrale rol spelen. Daarmee zoeken we ook naar vormen om de participatie van ouderen in ons onderzoek goed vorm te geven.

Onderzoeken

Lopende en afgeronde onderzoeken binnen deze onderzoekslijn: