Twee studenten in gesprek met twee ouderen

Over Innoveren met Ouderen

Het lectoraat Innoveren met Ouderen doet praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek naar innovaties rond ouderen.

Innoveren met ouderen

Oudere volwassenen hebben expertise die we graag gebruiken voor onderzoek. Dat gebeurt op de volgende manieren:

  • Via de Klankbordgroep Ouderen. Deze ouderen komen enkele keren per jaar bijeen en geven advies over de inhoud en methoden van het onderzoek. Deze klankbordgroep organiseert het lectoraat samen met de opleiding Toegepaste Gerontologie;
  • Via de Denktank 60 + Noord. Dit is een kritische groep ouderen die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt over onderzoek en onderwijs in de noordelijke provincies;
  • Via deelname in projecten: in klankbordgroepen, projectgroepen, als respondent en als mede-ontwikkelaar en als mede-onderzoeker.

Missie

Het lectoraat doet praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek naar innovaties rond ouderen. Met het onderzoek ontwikkelen en evalueren we innovaties. Innovaties betreffen zowel professioneel-inhoudelijke als technologische verbeteringen. Door het ontwikkelen, delen en implementeren van kennis wil het lectoraat het leven van zowel vitale als van kwetsbare oudere volwassenen verbeteren. Het gaat daarbij om de kwaliteit van leven en de regie op het leven.

Twee onderzoekslijnen

Het lectoraat heeft twee onderzoekslijnen:

1. G-oudgesprek 
2. G-oudLab

Het lectoraat trekt samen met het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg ProMemo, Expertisecentrum Dementie voor Professionals.

Visie

Een volwassen man en een oudere vrouw staan op de gang van Windesheim en kijken op een Ipad.Het lectoraat Innoveren met Ouderen heeft de volgende visie: 
Iedereen wordt op eigen wijze en in een specifieke sociale en fysieke omgeving oud. Die omgeving biedt ouderen verschillende kansen. Professionals moeten in hun beroepspraktijk recht doen aan de uniciteit, voorkeuren en capaciteiten van oudere volwassenen en hun naasten. Innovaties kunnen dit mogelijk maken, mits ze

  • Tot stand komen in nauwe samenwerking met de betreffende professionals en ouderen en de mensen in hun persoonlijke netwerk;
  • Rekening houden met de verschillende sociale en fysieke omgevingen waarin ouderen leven
  • Evidence based zijn.

Voor innovatie is kennisdeling tussen onderzoek, opleidingen en beroepspraktijk essentieel.

LivingLabs

LivingLabs vormen een goede setting om praktijkinnovatie, leren en praktijkgericht onderzoek zo te combineren dat kennis daadwerkelijk circuleert. Professionals kunnen leren hoe ze de praktijk met ouderen kunnen innoveren. Dat vergroot hun loopbaanperspectief en arbeidstevredenheid. Studenten ontwikkelen hun innovatie- en onderzoekscompetenties. Docenten kunnen het onderwijs aanpassen aan de mogelijkheden van de beroepspraktijk en de studenten. Onderzoekers tenslotte, kunnen onderzoek doen in nauwe samenwerking met ouderen, professionals, studenten en docenten. LivingLabs kunnen worden ontwikkeld in de wijk, maar ook in ziekenhuizen en verpleeghuizen. Voorbeelden zijn het wijklab van Regiocampus (Meppel), LivingLab Assendorp en het Zwolse Zorgtrainingscentrum.