Schurende beroepsethiek

Onderzoeksproject (lopend) - Eerstelijnsprofessionals zoals wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners, maatschappelijk werkers en welzijnswerkers moeten meer samenwerken en onderling afstemmen. Ook nemen zij taken van elkaar over die eerder strikt gescheiden waren. Wat betekent het voor die samenwerking als er sprake is van een schurende beroepsethiek?

In bestaand onderzoek naar samenwerking tussen disciplines komt beroepsethiek impliciet aan de orde. Expliciet onderzoek naar de  rol van beroepsethiek in die samenwerking ontbreekt. Onderzoeksters Marieke Koopman en  Annemieke van den Berg willen in die leemte voorzien door onderzoek te doen naar de beeldvorming van professionals over de eigen beroepsethiek  en de beroepsethiek van de andere professionals. Ook onderzoeken zij hoe verschillen en overeenkomsten  in de beroepsethiek worden ervaren.

Onderzoeksvragen

Tijdens het onderzoek worden de volgende vragen gesteld:

  • Wat is kenmerkend voor de beroepsethiek van de verschillende professionals?
  • Wat is kenmerkend voor de visie op de beroepsethiek van de verschillende professionals? 
  • Welke verschillen in beroepsethiek  worden door de professionals ervaren?
  • Welke overeenkomsten in beroepsethiek worden door de professionals ervaren?
  • Welke factoren in de beroepsethiek bevorderen of belemmeren de samenwerking tussen professionals?