Studenten en ouderen aan een tafel

Schoon en leefbaar huis

De rol van huishoudelijke hulpen

Onderzoeksproject (afgerond) - Wanneer het mensen niet meer goed lukt om zelfstandig of met hulp van hun naasten thuis te wonen, dan kunnen zij bij hun gemeente terecht voor hulp in en aan huis vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

Die hulp betreft bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, administratie en financiën op orde brengen, dagritme en -structuur krijgen, contacten leren maken en routine krijgen in zichzelf verzorgen. Deze thuisondersteuning is een maatwerkvoorziening; de hulp wordt afgestemd op wat iemand nodig heeft. En bij die afstemming wordt ook gesproken over eigen kracht en regie, aansluitend bij de beweging van ‘zorgen vóór mensen’ naar ‘zorgen dát mensen zelfredzaam blijven en kunnen participeren in de samenleving’.
 
Als het gaat om huishoudelijke hulp, dan voeren mensen het gesprek over hoe en waarin zij ondersteund kunnen worden met een sociaal wijkteam (in Zwolle). En in sommige gevallen daarna ook met iemand van de thuiszorgorganisatie die de huishoudelijke hulp gaat bieden. De hulpen die de ondersteuning gaan bieden bij de mensen thuis, krijgen instructie welke huishoudelijke taken uitgevoerd moeten worden. Hoe de taken vervolgens precies worden uitgevoerd, is aan de hulp en cliënt.
 
Lees verder in het eindrapport
 
Het programma Schoon en Leefbaar huis is een samenwerking tussen gemeente Zwolle, Deltion, Participatieraad Zwolle, Carinova, Zonnehuisgroep, en lectoraat Innoveren met Ouderen van Windesheim.