Persoons- en netwerkgerichte zorg

Onderzoek (lopend)- Voor alle ouderen die zorg behoeven is het belangrijk dat zorgverleners in staat zijn hun echte behoeften, wens en voorkeur te herkennen. Alleen wanneer zij als uniek persoon binnen hun eigen omgeving worden erkend kunnen zij met hun zorgverleners een goed band opbouwen. Die band, de zorgrelatie, vraagt eerder om professionele betrokkenheid en compassie dan om professionele afstand, zoals zo vaak in de gezondheidszorg gebruikelijk is. Maar hoe geef je persoonsgerichte zorg nu precies vorm in de dagelijkse praktijk?

Persoonsgerichte zorg wordt steeds vaker genoemd als een vorm van goede zorg. Maar er zijn veel visies en beschrijvingen die zich allemaal persoonsgericht noemen. Wat houden deze visies in en wat betekenen ze nu concreet in de dagelijkse zorgpraktijk? Hoe kunnen we persoonsgericht werken en denken vanuit gedegen theorie en’evidence’ stimuleren en aanleren? Alle verschillende theoretische persoonsgerichte perspectieven op zorg hebben tenminste met elkaar gemeen dat zij de persoon die zorg behoeft als autonoom individu centraal stellen en de zorgrelatie tussen zorgvrager en zorgverlener zeer van belang achten. De onderzoekslijn ‘Persoons- en netwerkgerichte Zorg’ beoogt onder andere deze concepten van persoonsgerichte zorg verder te ontwikkelen en de bijdragen daarvan aan goede zorg en een goede kwaliteit van leven van ouderen vast te stellen.

Verbinding met het onderwijs

Binnen deze onderzoekslijn vinden zes masterstudies plaats en drie lopende bachelorprojecten:

Publicaties over dit onderzoek

Boek Persoonsgerichte zorg, praktijken van goede zorg voor ouderen (hoofdstuk 1)

Blog op website Vilans: persoonsgerichte zorg, intelligente zorg!

Artikel: Zorg als morele praktijk in het bachelor verpleegkunde onderwijs. Hoe leer je professionals goede zorg? (vanaf pag. 34)

Artikel: Concepts of person-centred care: a framework analysis of five studies in daily care practices

 Abstract
 Soort kwalitatief en actieonderzoek
 Omvang

 

 Opdrachtgever

geen 

 Partners

Icare thuiszorg, Isala klinieken ouderengeneeskunde, diverse zorginstellingen in Noord- en midden- Nederland

 Status lopend vanaf 2013