Patiënt coaching

Promotieonderzoek (lopend) - Wat heeft iemand in de rol van patiënt nodig om tijdens gesprekken met een medisch specialist actief bij te dragen aan gezamenlijke besluitvorming?

Opzet van het onderzoek

Het onderzoek loopt van 2014 -2018 en omvat:

  1. een uitgebreide literatuurstudie naar ervaringen met persoonlijke ondersteunende interventies gericht op het verbeteren van de communicatie,
  2. een onderzoek naar de karakteristieken van de mensen die bij bezoek aan een medisch specialist  graag begeleid willen worden,
  3. de aanpassing van een conceptmodel patiënt coaching, inclusief opleidingsmodule en
  4. een proof of concept.

De basis voor dit  promotie onderzoek is gelegd in een veldpilot bij oudere kankerpatiënten uit het UMCG en de Zorggroep Twente in Hengelo. In deze pilot zijn vijf patiënten meerdere keren begeleid door een patiënt coach. Deze patiënten, hun partners en betrokken zorgverleners zijn voor en ná de coaching geïnterviewd door SPH studenten van Windesheim (afstudeerproject). Ook een controle groep is geïnterviewd. Een artikel hierover is verschenen in Geron maart 2012.  

Samenwerkingen

In het lopende onderzoek wordt o.a. samengewerkt met onderzoekers van de afdeling medische psychologie van het AMC en bestaan nauwe banden met EACH (European Association of Communication in Healthcare). Promotoren zijn: Prof. dr. Sandra van Dulmen, hoogleraar communicatie in de gezondheidszorg bij het Radboudumc te Nijmegen en programmaleider bij het NIVEL te Utrecht, en Prof. Dr. Paul Brand, hoogleraar klinisch onderwijs bij het UMCG  te Groningen en kinderarts in de Isala klinieken te Zwolle. De lector Innoveren met ouderen, Carolien Smits is co-promotor.