Lespakket vraaggericht werken in de langdurende zorg

Onderzoeksproject (afgerond) - De afgelopen jaren is, verspreid over heel Nederland, veel praktijkkennis ontwikkeld en getoetst binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg en Zorg voor Beter. Hoe zorgen we ervoor dat die kennis echt in de zorgpraktijk gebruikt wordt? En hoe krijgen toekomstige professionals toegang totdeze kennis?

Om deze kennis te borgen zette ZonMw een implementatieprogramma op, gericht op mbo-opleidingen. Binnen dit programma ontwikkelen wij samen met Vilans en het ROC Deltion een mbo-lespakket over Vraaggericht werken in de zorg.

Inmiddels is het lespakket klaar en is de kennisbundel gratis te downloaden via de website van Vilans.

 Abstract
 Soort kwalitatief
 Omvang

 

 Opdrachtgever

ZonMw

 Partners

 Vilans en ROC Deltion

 Status afgerond