Familiezorg – ontwikkeling van een methodiek

Onderzoeksproject (afgerond) - Ouderen in verpleeg- of verzorgingshuizen zijn voor hun zorg afhankelijk van professionele zorgverleners, vrijwilligers en in toenemende mate ook van familieleden. Iedereen heeft echter zo zijn eigen opvattingen en verwachtingen over wie wat en hoe kan doen. Op welke manier kunnen we de zorg voor ouderen beter afstemmen?

Het lectoraat ontwikkelt een gefundeerde methodiek die duidelijk moet maken voor alle betrokkenen wat de opvattingen en verwachtingen zijn van de inzet van familie in de zorg voor ouderen die in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijven.

 Abstract
 Soort kwalitatief
 Omvang

 

 Opdrachtgever

geen 

 Partners

Zorgcombinatie Zwolle 

 Status lopend