Excellente zorg; een aantrekkelijke werkomgeving voor thuiszorgmedewerkers

Onderzoeksproject (lopend) - De beroepsvereniging van zorgprofessionals V&VN lanceerde het begrip Excellente zorg, dat staat voor de beste zorg aan patiënten, bewoners en cliënten. Maar ook zorgprofessionals en -instellingen hebben baat bij Excellente Zorg. Doordat alle kennis en passie tot uiting komt, ligt het ziekteverzuim en het verloop van zorgprofessionals laag. Hoe kunnen zorginstellingen, en thuiszorginstelling Icare in het bijzonder, hun werknemers een dergelijke aantrekkelijke werkomgeving bieden?

Annelies Harps, onderzoeker, en studenten van de opleiding HBO-Verpleegkunde brachten in kaart wat voor thuiszorgmedewerkers een aantrekkelijke werkomgeving is. Zij spraken met verzorgenden en verpleegkundigen uit de regio Zwolle, Hoogeveen en Meppel over wat voor hen belangrijk is om met plezier hun werk te kunnen doen. De acht kenmerken van een aantrekkelijke werkomgeving uit het Handboek Excellente Zorg van V&VN waren tijdens dit onderzoek richtinggevend.

De eerste resultaten geven weer dat thuiszorgmedewerkers graag bij de cliënten thuis komen. Het zelf mogen plannen van diensten, het werken in een klein geïntegreerd team en de onderlinge collegialiteit maken daarnaast de thuiszorgorganisatie tot een aantrekkelijke werkomgeving. De gewaardeerde vrijheid en zelfstandigheid wordt naar hun gevoel daarentegen ingeperkt door productienormen en geïndiceerde tijd per cliënt. Medewerkers geven aan dat de druk van “het halen” van de productie soms zwaar weegt.

 

Abstract
 Soort kwalitatief
 Omvang 5 focusgroepsbijeenkomsten met in totaal 37 verzorgenden en verpleegkundigen
 Opdrachtgever Team Excellente Zorg van Icare
 Partners geen
 Status lopend