De winst van het ouder worden

Onderzoeksproject (lopend) - Ouderen hebben direct en indirect baat bij een positief beeld over oud zijn. Welk beeld hebben verschillende generaties van het oud zijn en hoe kunnen we een positieve beeldvorming stimuleren?

Fase 1, 2, 3 en 4

De eerste drie onderzoeksfasen stonden in het teken van een inventarisatie van positieve beelden over het oud zijn bij drie leeftijdscategorieën. Hieruit bleek dat bepaalde positieve beelden van het oud zijn bij elke generatie naar voren kwamen. Maar het werd ook duidelijk dat er verschillen bestonden tussen de beelden van de drie leeftijdscategorieën. 
De vierde onderzoeksfase was  gericht  op sekseverschillen tussen beelden over ouder worden met aandacht voor een eventuele samenhang tussen opleidingsniveau en beelden over ouder worden.

Fase 5

Na vier fasen onderzoek naar beelden, komt in deze fase het proces van totstandkoming van deze positieve beelden aan de orde. Er wordt tevens onderzocht of de gevonden winstfactoren uit de eerdere fasen aangevuld kunnen worden. Waarom worden de gevonden winstpunten als winst gezien? Bestaan sekseverschillen en SES verschillen in de  gevonden winstpunten?
Ook wordt in deze fase gekeken naar de consequenties van de verworven inzichten op het functioneren van professionals. Tijdens deze fase van het onderzoek wordt gebruik gemaakt van diepte-interviews, focusgroepen en ‘concept mapping’.
Studenten van de opleiding Toegepaste Gerontologie assisteren bij dit onderzoek dat zich over meerdere jaren uitstrekt.