Bewarende zorg

Onderzoeksproject (afgerond) - Verpleeghuisbewoners zijn bijzonder kwetsbare personen. Voor verzorgenden en verpleegkundigen is het een moeilijke én uitdagende taak om op passende wijze voor deze mensen te zorgen. Deze professionele zorgverleners kunnen we ondersteunen door een visie op goede dagelijkse zorg. Bewarende zorg is zo’n visie.

De door het lectoraat ontwikkelde visie wordt de komende jaren in de praktijk getoetst. Nagegaan wordt of de praktische inzet van bewarende zorg daadwerkelijk verpleeghuisbewoners als uniek persoon tot hen recht laat komen. In dit onderzoek wordt samengewerkt met verschillende instellingen binnen en buiten de regio Zwolle.

 Abstract
 Soort kwalitatief
 Omvang

 

 Opdrachtgever

geen

 Partners

Zorgcombinatie Zwolle

 Status lopend