Studenten en docenten in gesprek in het X-gebouw

Hieronder een overzicht van onze lopende en afgeronde onderzoeksprojecten:

21 Resultaten
 1. Professionalisering van de interactie tussen casemanagers en mensen met dementie 30 augustus 2013

  Onderzoeksproject (afgerond) - Casemanagers vinden een goed contact met hun cliënten de basis van hun werk. Maar hoe geef je die interactie nu precies goed vorm? Deze vraag staat centraal in het internationaal onderzoek naar professionalisering van de interactie tussen casemanagers en zorgnetwerkleden.
  Lees verder
 2. Excellente zorg; een aantrekkelijke werkomgeving voor thuiszorgmedewerkers 01 januari 2013

  Onderzoeksproject (lopend) - De beroepsvereniging van zorgprofessionals V&VN lanceerde het begrip Excellente zorg, dat staat voor de beste zorg aan patiënten, bewoners en cliënten. Maar ook zorgprofessionals en -instellingen hebben baat bij Excellente Zorg. Doordat alle kennis en passie tot uiting komt, ligt het ziekteverzuim en het verloop van zorgprofessionals laag. Hoe kunnen zorginstellingen, en thuiszorginstelling Icare in het bijzonder, hun werknemers een dergelijke aantrekkelijke werkomgeving bieden?
  Lees verder
 3. Familiezorg – ontwikkeling van een methodiek 01 januari 2013

  Onderzoeksproject (afgerond) - Ouderen in verpleeg- of verzorgingshuizen zijn voor hun zorg afhankelijk van professionele zorgverleners, vrijwilligers en in toenemende mate ook van familieleden. Iedereen heeft echter zo zijn eigen opvattingen en verwachtingen over wie wat en hoe kan doen. Op welke manier kunnen we de zorg voor ouderen beter afstemmen?
  Lees verder
 4. Interculturele mantelzorg voor ouderen 01 januari 2013

  Onderzoeksproject (lopend) - Mantelzorg wordt in Nederland steeds vaker met problemen in verband gebracht, terwijl in andere culturen mantelzorg positief lijkt te worden beleefd. Maar wat weten wij eigenlijk van de beleving en werkwijze van mantelzorg in cultureel verschillende groepen in Nederland? En wat is de rol van de professional daarbij?
  Lees verder
 5. Shared decision making in zorgnetwerken van ouderen met dementie 01 januari 2013

  Onderzoeksproject (afgerond) - Ouderen met dementie en hun naasten hebben te maken met voortdurende veranderingen in hun leven. Dit vraagt om het maken van keuzes over bijvoorbeeld wonen, activiteiten, relaties, financiën en zorg. Hoe komen deze ouderen samen met hun naasten en betrokken hulpverleners tot dergelijke keuzes?
  Lees verder
 6. Methodisch werken bij dementie 04 december 2012

  Onderzoeksproject (afgerond) - Uit recent onderzoek van het NIVEL en het Trimbos Instituut weten we dat er landelijk veel variatie is in de positionering, invulling en organisatie van casemanagement dementie. De positie van casemanagers in de keten van dementiezorg is daardoor moeilijk te duiden. Methodisch werken kan het professioneel functioneren verbeteren. Welke methodieken kunnen casemanagers hiertoe inzetten en hoe kunnen we dit methodisch handelen versterken?
  Lees verder
 7. Bewarende zorg 11 januari 2012

  Onderzoeksproject (afgerond) - Verpleeghuisbewoners zijn bijzonder kwetsbare personen. Voor verzorgenden en verpleegkundigen is het een moeilijke én uitdagende taak om op passende wijze voor deze mensen te zorgen. Deze professionele zorgverleners kunnen we ondersteunen door een visie op goede dagelijkse zorg. Bewarende zorg is zo’n visie.
  Lees verder
 8. Compassie in de verpleegkundige praktijk, een leidend principe voor goede zorg 01 januari 2012

  Onderzoeksproject (lopend) - Voor ouderen met een chronische ziekte is het van belang dat hun zorgverleners meevoelen met hun lijden. Zij ervaren dit als goede zorg. Maar hoe kun je als instelling het begrip compassie implementeren in de dagelijkse praktijk? Moeten zorgverleners hun medewerkers scholen in compassie?
  Lees verder
 9. Regionale borging van Zorginnovatie 01 juni 2011

  Onderzoeksproject (afgerond) - Doorbraakprojecten en het programma Zorg voor Beter hebben de zorg in honderden organisaties op een hoger plan gebracht, maar kennen tegelijkertijd enkele beperkingen: de forse investeringen voor de deelnemers en de moeite die het kost om borging te verwezenlijken. Wat hebben deze organisaties nodig om de zorg te verbeteren en deze resultaten beter te borgen?
  Lees verder
 10. Lespakket vraaggericht werken in de langdurende zorg 01 juni 2011

  Onderzoeksproject (afgerond) - De afgelopen jaren is, verspreid over heel Nederland, veel praktijkkennis ontwikkeld en getoetst binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg en Zorg voor Beter. Hoe zorgen we ervoor dat die kennis echt in de zorgpraktijk gebruikt wordt? En hoe krijgen toekomstige professionals toegang totdeze kennis?
  Lees verder