Studenten en docenten met elkaar in gesprek in het X-gebouw

Hieronder een overzicht van onze lopende en afgeronde onderzoeksprojecten:

22 Resultaten
 1. Patiënt coaching 6 oktober 2016

  Promotieonderzoek (lopend) - Wat heeft iemand in de rol van patiënt nodig om tijdens gesprekken met een medisch specialist actief bij te dragen aan gezamenlijke besluitvorming?
  Lees verder
 2. Markering van de palliatieve fase en proactieve zorgplanning bij dementie 1 februari 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - Het tijdig bespreekbaar maken van de palliatieve fase bij dementie en vervolgens het zorgbeleid hierop aanpassen, kan leiden tot minder overbehandeling en betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Hoe kunnen we dit proces binnen de eerstelijnszorg zo optimaal mogelijk laten verlopen?
  Lees verder
 3. Zintuigen en zingeving in de zorg voor kwetsbare ouderen 1 januari 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - Cocreatie van prikkelende, zingevende activiteiten met kwetsbare ouderen door creatieve en zorg- & welzijnsprofessionals.
  Lees verder
 4. Zintuigen en zingeving in de zorg voor kwetsbare ouderen 1 januari 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - Cocreatie van prikkelende, zingevende activiteiten met kwetsbare ouderen door creatieve en zorg- & welzijnsprofessionals.
  Lees verder
 5. Co-creatie binnen Living Labs 16 december 2015

  Oudere volwassenen willen ook zelf bijdragen aan het vormgeven van een goed en betekenisvol leven en als consument/producent de ontwikkeling van diensten en producten beïnvloeden. Dit vraagt om een interdisciplinaire benadering waarin ouderen als regisserende burgers centraal staan. Wat hebben professionals nodig voor deze benadering?
  Lees verder
 6. Persoons- en netwerkgerichte zorg 29 juni 2015

  Onderzoek (lopend)- Voor alle ouderen die zorg behoeven is het belangrijk dat zorgverleners in staat zijn hun echte behoeften, wens en voorkeur te herkennen. Alleen wanneer zij als uniek persoon binnen hun eigen omgeving worden erkend kunnen zij met hun zorgverleners een goed band opbouwen. Die band, de zorgrelatie, vraagt eerder om professionele betrokkenheid en compassie dan om professionele afstand, zoals zo vaak in de gezondheidszorg gebruikelijk is. Maar hoe geef je persoonsgerichte zorg nu precies vorm in de dagelijkse praktijk?
  Lees verder
 7. De winst van het ouder worden 9 december 2014

  Onderzoeksproject (lopend) - Ouderen hebben direct en indirect baat bij een positief beeld over oud zijn. Welk beeld hebben verschillende generaties van het oud zijn en hoe kunnen we een positieve beeldvorming stimuleren?
  Lees verder
 8. Schurende beroepsethiek 9 december 2014

  Onderzoeksproject (lopend) - Eerstelijnsprofessionals zoals wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners, maatschappelijk werkers en welzijnswerkers moeten meer samenwerken en onderling afstemmen. Ook nemen zij taken van elkaar over die eerder strikt gescheiden waren. Wat betekent het voor die samenwerking als er sprake is van een schurende beroepsethiek?
  Lees verder
 1. 1
 2. 2
 3. 3