Twee studenten in gesprek met twee ouderen

Hieronder een overzicht van onze lopende en afgeronde onderzoeksprojecten:

22 Resultaten
 1. Goed leven 30 augustus 2019

  Vanuit G-OUDLAB i.s.m. Toegepaste Gerontologie is een eerste aanzet gedaan voor een framework voor Goed Leven (of: Goed Ouder Worden) waarin via een holistische kijk naar ouder worden gekeken wordt. Dat gaat verder dan nu vaak het geval is in individuele zorg- en hulpverlening. Dit framework wordt momenteel toegepast binnen Toegepaste Gerontologie en is uitgangspunt binnen G-OUDLAB-projecten.
  Lees verder
 2. Markering van de palliatieve fase en proactieve zorgplanning bij dementie: Gesprekswijzer Dementie 11 januari 2019

  Onderzoeksproject (afgerond) - In het MAPRO-onderzoek is de Gesprekswijzer proactieve zorgplanning bij mensen met dementie en vergeetachtigheid voor zorgverleners in de eerste lijn, namelijk: huisartsen, wijkverpleegkundigen en -verzorgenden, specialisten ouderengeneeskunde en casemanagers dementie.
  Lees verder
 3. Patiënt coaching 06 oktober 2016

  Promotieonderzoek (lopend) - Wat heeft iemand in de rol van patiënt nodig om tijdens gesprekken met een medisch specialist actief bij te dragen aan gezamenlijke besluitvorming?
  Lees verder
 4. Zintuigen en zingeving in de zorg voor kwetsbare ouderen 01 januari 2016

  Onderzoeksproject (afgerond) - Cocreatie van prikkelende, zingevende activiteiten met kwetsbare ouderen door creatieve en zorg- & welzijnsprofessionals.
  Lees verder
 5. Co-creatie binnen Living Labs 16 december 2015

  Oudere volwassenen willen ook zelf bijdragen aan het vormgeven van een goed en betekenisvol leven en als consument/producent de ontwikkeling van diensten en producten beïnvloeden. Dit vraagt om een interdisciplinaire benadering waarin ouderen als regisserende burgers centraal staan. Wat hebben professionals nodig voor deze benadering?
  Lees verder
 6. Persoons- en netwerkgerichte zorg 29 juni 2015

  Onderzoek (lopend)- Voor alle ouderen die zorg behoeven is het belangrijk dat zorgverleners in staat zijn hun echte behoeften, wens en voorkeur te herkennen. Alleen wanneer zij als uniek persoon binnen hun eigen omgeving worden erkend kunnen zij met hun zorgverleners een goed band opbouwen. Die band, de zorgrelatie, vraagt eerder om professionele betrokkenheid en compassie dan om professionele afstand, zoals zo vaak in de gezondheidszorg gebruikelijk is. Maar hoe geef je persoonsgerichte zorg nu precies vorm in de dagelijkse praktijk?
  Lees verder
 7. De winst van het ouder worden 09 december 2014

  Onderzoeksproject (lopend) - Ouderen hebben direct en indirect baat bij een positief beeld over oud zijn. Welk beeld hebben verschillende generaties van het oud zijn en hoe kunnen we een positieve beeldvorming stimuleren?
  Lees verder
 8. Schurende beroepsethiek 09 december 2014

  Onderzoeksproject (lopend) - Eerstelijnsprofessionals zoals wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners, maatschappelijk werkers en welzijnswerkers moeten meer samenwerken en onderling afstemmen. Ook nemen zij taken van elkaar over die eerder strikt gescheiden waren. Wat betekent het voor die samenwerking als er sprake is van een schurende beroepsethiek?
  Lees verder
 9. Professioneel samenwerken in de wijk 01 oktober 2014

  Een onderzoek naar factoren die de samenwerking tussen professionals in wijkteams bevorderen en belemmeren. (Afgerond)
  Lees verder
 10. Ouderen met kanker 01 september 2014

  Ondanks het feit dat de meeste kankerdiagnoses worden vastgesteld bij patiënten boven de 65 jaar, krijgen ouderen met kanker minder aandacht in media en onderzoek dan jongere patiënten. Het programma Ouderen en Kanker van het lectoraat Innoveren met Ouderen brengt in samenwerking met Isala te Zwolle, het UMCG in Groningen en diverse andere ziekenhuizen en zorgcentra de ervaringen van oudere patiënten met kanker en de ontvangen zorg in kaart. Waar nodig kan de zorg zo beter worden afgestemd op de vraag van de oudere zelf.
  Lees verder