Afbeelding lectoraat ICT Innovaties in de Zorg

Publicaties

Nieuwsgierig naar onderzoeksresultaten? Het lectoraat deelt nieuwe inzichten in casestudies, handboeken, rapporten en publicaties in vakbladen en wetenschappelijke media.

45 Resultaten
 1. Jaarverslag 2018 01 april 2019

  Dit document doet verslag van de onderzoeksprojecten en andere activiteiten in 2018 van het lectoraat ICTinnovaties in de Zorg van het Kenniscentrum Technologie, hogeschool Windesheim.
  Download
 2. Intervisie Beeldbellen in de GGZ: op basis van eigen casuïstiek van de deelnemers 08 januari 2019

  Intervisie levert een bijdrage aan het probleemoplossend vermogen en de reflectieve vaardigheden van de deelnemers.
  Download
 3. Intervisie Beeldbellen in de GGZ: op basis van beeldverhalen 08 januari 2019

  Intervisie levert een bijdrage aan het probleemoplossend vermogen en de reflectieve vaardigheden van de deelnemers.
  Download
 4. SoVaTass 08 januari 2019

  Een co-creatief ontwerp van een Digitaal Behavior Change Support System voor het trainen van sociale vaardigheden bij kinderen met autisme
  Download
 5. Een stem in huis 04 januari 2019

  Het boekje 'Een stem in huis' is de uitkomst van het project 'De betekenis van sociale robots voor thuiswonende mensen met dementie: zin en onzin?'. Een samenwerking tussen hogeschool Windesheim, de Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Viaa en NHL Stenden Hogeschool. De hogescholen hebben samen onderzocht wat de sociale robot Tessa kan betekenen voor thuiswonende mensen met dementie.
  Download
 6. Jaarverslag 2017 Infografic 25 juli 2018

  Het jaarverslag 2017 met de activiteiten en onderzoeksprojecten in 2017 grafisch in beeld gebracht
  Download
 7. Jaarverslag 2017 25 juli 2018

  Het jaarverslag 2017 geeft inzicht in de activiteiten en onderzoeksprojecten in 2017.
  Download
 8. Beeldcommunicatie in de GGZ - Fase 1 en 2 17 november 2016

  Een rapport over fase 1 en 2 van het onderzoek Beeldcommunicatie in de GGZ. Het onderzoeksrapport beschrijft resultaten van observaties en (groeps)interviews bij GGZ-instellingen Dimence, GGZ Drenthe, GGZ Noord-Holland-Noord en Lentis, met als doel het vormen van een rijk en gedetailleerd beeld van de dagelijkse praktijk van beeldcommunicatie in de GGZ.
  Download
 9. Performing Telecare: Recognizing New Nursing Care Practices 24 april 2016

  Welke gevolgen heeft telezorg voor de verpleegkundige zorg in een GGZ-praktijk? Omdat telezorg steeds vaker onderdeel van het zorgaanbod is, worden in dit artikel de gevolgen daarvan verkend voor de zorg. Het artikel toont de eerste resultaten van een onderzoek naar het gebruik van webcams door mensen in de langdurige psychiatrische zorg. Op basis van etnografisch onderzoek, wordt weergegeven hoe de praktijk verandert en hoe verpleegkundigen daarmee omgaan.
  Download
 10. Development and Evaluation of a Blended Learning Course 24 april 2016

  Als onderdeel van een pilotproject is een blended-learningmodule 'Research and Development' ontwikkeld, die gegeven wordt volgens het flipped-classroomprincipe. De studenttevredenheid m.b.t. het ontwikkelde digitale materiaal is geëvalueerd, evenals de gegeven lessen en de module in zijn algemeenheid. Hiervoor is een enquête afgenomen die vervolgens is besproken in een focusgroep. Hoewel de studenten over het algemeen redelijk positief zijn over de module, is er behoefte aan een betere digitale infrastructuur, meer variatie in werkvormen in de klas en een meer sturende onderwijsstijl.
  Download