Header van het Lectoraat ICT in de Zorg

Publicaties

Nieuwsgierig naar onderzoeksresultaten? Het lectoraat deelt nieuwe inzichten in casestudies, handboeken, rapporten en publicaties in vakbladen en wetenschappelijke media.

42 Resultaten
 1. Intervisie Beeldbellen in de GGZ: op basis van beeldverhalen 08 januari 2019

  Intervisie levert een bijdrage aan het probleemoplossend vermogen en de reflectieve vaardigheden van de deelnemers.
  Download
 2. SoVaTass 08 januari 2019

  Een co-creatief ontwerp van een Digitaal Behavior Change Support System voor het trainen van sociale vaardigheden bij kinderen met autisme
  Download
 3. Intervisie Beeldbellen in de GGZ: op basis van eigen casuïstiek van de deelnemers 08 januari 2019

  Intervisie levert een bijdrage aan het probleemoplossend vermogen en de reflectieve vaardigheden van de deelnemers.
  Download
 4. Een stem in huis 04 januari 2019

  Het boekje 'Een stem in huis' is de uitkomst van het project 'De betekenis van sociale robots voor thuiswonende mensen met dementie: zin en onzin?'. Een samenwerking tussen hogeschool Windesheim, de Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Viaa en NHL Stenden Hogeschool. De hogescholen hebben samen onderzocht wat de sociale robot Tessa kan betekenen voor thuiswonende mensen met dementie.
  Download
 5. Jaarverslag 2017 25 juli 2018

  Het jaarverslag 2017 geeft inzicht in de activiteiten en onderzoeksprojecten in 2017.
  Download
 6. Beeldcommunicatie in de GGZ - Fase 1 en 2 17 november 2016

  Een rapport over fase 1 en 2 van het onderzoek Beeldcommunicatie in de GGZ. Het onderzoeksrapport beschrijft resultaten van observaties en (groeps)interviews bij GGZ-instellingen Dimence, GGZ Drenthe, GGZ Noord-Holland-Noord en Lentis, met als doel het vormen van een rijk en gedetailleerd beeld van de dagelijkse praktijk van beeldcommunicatie in de GGZ.
  Download
 7. Development and Evaluation of a Blended Learning Course 24 april 2016

  Als onderdeel van een pilotproject is een blended-learningmodule 'Research and Development' ontwikkeld, die gegeven wordt volgens het flipped-classroomprincipe. De studenttevredenheid m.b.t. het ontwikkelde digitale materiaal is geëvalueerd, evenals de gegeven lessen en de module in zijn algemeenheid. Hiervoor is een enquête afgenomen die vervolgens is besproken in een focusgroep. Hoewel de studenten over het algemeen redelijk positief zijn over de module, is er behoefte aan een betere digitale infrastructuur, meer variatie in werkvormen in de klas en een meer sturende onderwijsstijl.
  Download
 8. Performing Telecare: Recognizing New Nursing Care Practices 24 april 2016

  Welke gevolgen heeft telezorg voor de verpleegkundige zorg in een GGZ-praktijk? Omdat telezorg steeds vaker onderdeel van het zorgaanbod is, worden in dit artikel de gevolgen daarvan verkend voor de zorg. Het artikel toont de eerste resultaten van een onderzoek naar het gebruik van webcams door mensen in de langdurige psychiatrische zorg. Op basis van etnografisch onderzoek, wordt weergegeven hoe de praktijk verandert en hoe verpleegkundigen daarmee omgaan.
  Download
 9. Supporting eHealth Innovations: an Insurer's Perspective 24 april 2016

  Zorgverzekeraars spelen een belangrijke rol bij de opschaling van eHealth-innovaties. Toch is er weinig bekend over hoe zorgverzekeraars tegen eHealth aankijken, hoe ze innovaties evalueren en welke criteria ze daarbij gebruiken. Dit artikel beschrijft een studie waarin het evaluatieproces en de gebruikte criteria zijn onderzocht bij een grote zorgverzekeraar. De studie laat zien dat experts van verschillende afdelingen bij de evaluatie zijn betrokken, die ieder hun eigen criteria ‘meebrengen’. De beslissing om een innovatie wel of niet te ondersteunen, wordt bij deze verzekeraar genomen op basis van consensus tussen de experts. Op basis van de studie is een informatieve website voor zorgaanbieders en ondernemers met een goed (zorg)idee ontwikkeld: www.watwildezorgverzekeraar.nl.
  Download
 10. Sports Medical App to Support the Health and Fitness of Workers 15 januari 2016

  Sportgeneeskunde richt zich op het bevorderen, beschermen en herstellen van de gezondheid van mensen die (willen) sporten of bewegen. De sportartsen van Isala bieden sportmedische begeleiding aan medewerkers van bedrijven. Om deze begeleiding verder te optimaliseren wensen de sportartsen smartphonetechnologie in de zetten. Dit moet zowel de deelnemer zelf als de sportarts meer inzicht geven in de trainingsactiviteiten en gezondheidsaspecten gedurende het gehele traject. In het TFF-project HighTech4SportsMedicine wordt de technologie ontwikkeld. Het artikel beschrijft de achterliggende ideeën, de ontwikkeling en een conceptversie van de sportmedische app.
  Download