Afbeelding lectoraat ICT Innovaties in de Zorg

Werkplaats 'Zinvolle Robotica in de Zorg'

Onderzoeksproject (afgerond) - Hoe zorg je ervoor dat je op de hoogte bent van de mogelijkheden van robotica? Concurreren robots met de zorgprofessional? En hoe zit het met het persoonlijke contact?

In de werkplaats ‘Zinvolle Robotica in de Zorg’ heeft het lectoraat met zorgorganisaties verkend of robotica mogelijkheden biedt voor cliënten en zorgverleners en of een robot wenselijk is. De professional van de werkvloer én de cliënten en hun mantelzorgers, verzorgenden en begeleiders stonden hierin centraal.

De werkplaats bestond onder andere uit vier bijeenkomsten in de periode juni 2017 tot en met februari 2018 in het Zorgtrainingscentrum

De opgedane kennis en ervaring van de werkplaats leidde tot praktische en aansprekende handvatten voor de praktijk en het onderwijs. Deze handvatten helpen om over de (on)mogelijkheden van robotica in het alledaagse werk mee te praten en bij te dragen aan de acceptatie en implementatie. De opgedane kennis is terug te vinden via het kennisplein Zorg voor Beter en kennisinstellingen. 

Soort  Valorisatie
Omvang Maart 2017 - maart 2018
Partners 

Vilans

Status  Afgerond
Medemogelijk gemaakt door ZonMW