Virtual Reality voor verpleegkundig rekenen in de medicatiecontext

Een verkennend onderzoek naar ontwerpaspecten voor het simuleren van beroepstaken met rekenhandelingen van verpleegkundigen ter verbetering van de medicatieveiligheid.

Rekenvaardigheid moet regelmatig en herhaaldelijk getraind worden in beroepscontext om rekenkennis tijdens complexe beroepssituaties paraat te hebben. Dit geldt ook voor verpleegkundigen bij medicatietaken. Verpleegkundige taken hierin zijn o.a. het klaarmaken, controleren, aanbieden/toedienen, registreren en evalueren van medicatie. Medicatiefouten komen echter regelmatig voor. Nascholing op dit gebied is vaak beperkt tot éénjaarlijkse theoretische toetsing op verpleegkundig rekenen. 

Welke beroepscontexten middels Virtual Reality (VR) kunnen bijdragen aan het trainen van zorgprofessionals in reken- en medicatietaken? In de huidige praktijk worden verpleegkundigen geconfronteerd geconfronteerd met onverwachte, niet kloppende of onbekende situaties. Daarnaast worden verpleegkundigen nogal eens afgeleid, zoals door collega’s, patiënten, alarmen, hectiek en tijdsdruk. Dit onderzoek leverde ontwerpregels (taken, situaties, afleiders) op voor een VR-training in medicatie- en rekenvaardigheden.

Publicaties

Het project heeft eveneens geresulteerd in een eindrapportage. Een eindrapportage van verkennend onderzoek naar ontwerpaspecten voor het simuleren van beroepstaken met rekenhandelingen van verpleegkundigen ter verbetering van de medicatieveiligheid

Publicatie Virtual Reality voor verpleegkundig rekenen in de medicatiecontext

Soort verkennend
Omvang (=looptijd) 1 jaar 
Partners

lectoren Joke Voogt lectoren Joke Voogt (Onderwijsinnovatie en ICT) en

Marike Hettinga (ICT-innovaties in de Zorg) van hogeschool Windesheim

Status afgerond
Medemogelijk gemaakt door Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA-KIEM