Afbeelding lectoraat ICT Innovaties in de Zorg

Verpleegkundige palliatieve telezorg: praktijkverhalen en verhaalpraktijken

Een onderzoek naar de zorgpraktijken en de beleidspraktijken van telezorg

Onderzoeksproject (afgerond) – Er bestaan veel zorgen over de zorg. Bijvoorbeeld over de tekorten die ontstaan door een dalend aanbod en een stijgende zorgvraag, maar ook over de stijgende kosten. Het toepassen van ICT-innovaties in de zorg wordt als één van de belangrijkste mogelijkheden gezien om deze groeiende kloof te overbruggen. Maar, wat gebeurt er precies met de zorg als ICT wordt toegepast?

Dit onderzoek richt zich specifiek op het inzetten van webcams in de verpleegkundige palliatieve zorg. Door het inzetten van webcams, wordt zorg op afstand (telezorg) mogelijk. Dit wil zeggen dat de patiënt en de verpleegkundige niet in elkaars aanwezigheid zijn tijdens de zorgverlening. Vaak gaat het om een aanvulling op zorg aan huis, maar soms ook om het vervangen ervan.

Over de mogelijkheden die ICT in de zorg biedt, worden ‘publieke verhalen’ verteld: verhalen met verwachtingen, die leidend zijn in het maken van beleid. Voor de verpleegkundige beroepsgroep lijkt telezorg (zo vertelt het ‘publieke verhaal’) een ontwikkeling die een onderdeel van hun vak gaat worden. Dit onderzoek wil een relatie leggen tussen de publieke verhalen en de specifieke telezorgpraktijk. De relatie met het publieke verhaal geeft een context voor beleidsmakers en vormt een aanleiding voor maatschappelijke discussie.

Proefschrift ‘Understanding telecare construction work. An ethnography of nursing practices’

De onderzoeksresultaten van het project Verpleegkundige pallitatieve telezorg zijn onderdeel van het proefschrift van Annemarie van Hout. Hierin beschrijft ze de veranderende zorgpraktijken en hoe verpleegkundigen daar mee omgaan. Annemarie van Hout bepleit een samenwerking tussen verpleegkundigen en onderzoekers om ervaringen in de praktijk te ontwikkelen naar nieuwe vormen van zorg voor verdere kennisdeling. 

Door haar etnografisch onderzoek in twee verschillende verpleegkundige zorgpraktijken brengt Annemarie van Hout verwachte en onverwachte veranderingen van zorg op afstand in beeld. Verpleegkundigen gebruiken technologie om zorg op afstand te geven. Dat leidt tot voor de hand liggende veranderingen, zoals dat bij telezorg de verpleegkundige fysiek niet meer aanwezig is. Maar er kunnen ook onverwachte gevolgen zijn, bijvoorbeeld wanneer patiënten anders met de technologie omgaan dan was bedoeld. Een webcam wordt bijvoorbeeld heel erg vaak gebruikt of juist helemaal niet. Door het gebruik van technologie in de zorg verandert die zorg en verpleegkundigen komen allerhande hindernissen tegen. Maar ze bedenken ook nieuwe mogelijkheden!
Dit maakt van telezorgpraktijken een soort bouwplaatsen, waar verpleegkundigen en patiënten werken aan goede zorg.

Thesis Annemarie van Hout voorkantEén van de inzichten uit het onderzoek van Annemarie van Hout is dat verpleegkundigen veel kennis opdoen, maar deze niet goed kunnen delen. Dit kan voorkomen worden door een betere samenwerking tussen verpleegkundigen en onderzoekers. Er zijn gevarieerde onderzoeksmethoden nodig, waarbij verpleegkundigen en onderzoekers samen kijken naar de zorgpraktijk om geleerde ervaringen te ontwikkelen naar theorie en nieuwe vormen van zorg. 

Annemarie van Hout is met haar onderzoek gepromoveerd op 11 juni 2019.
Een exemplaar van het proefschrift is te verkrijgen door een mail te sturen naar a.van.hout@windesheim.nl.

 

 

 Soort Kwalitatief, promotieonderzoek
 Omvang

 

 Opdrachtgever

Windesheim, UvA, AMC

 Partner

Verpleegkundigen in de thuiszorg

 Status Afgerond