Afbeelding lectoraat ICT Innovaties in de Zorg

TalkMeHome

Onderzoeksproject (afgerond) - De mobiele dienst Talk me home zorgt ervoor dat patiënten met een lichte vorm van Alzheimer die verdwalen weer naar huis worden geleid. Nu het prototype van TalkMeHome getest is, blijkt dat een zorgverlener hiermee goed in staat is mensen naar huis te begeleiden. Gesprekstechnieken en kennis van de (aandoening van de) cliënten spelen daarbij een cruciale rol. Behalve een veilige manier van thuiskomen, worden mantelzorgers ontlast en kunnen cliënten langer zelfstandig thuis blijven wonen.

Met de vergrijzing neemt ook het aantal mensen met dementie toe. Hoe kun je deze mensen met ICT ondersteunen in hun zelfstandigheid? Dat was één van de vragen voor onderzoeksinstituut Novay, zorgorganisatie Carint Reggeland, zorgcentrale-leverancier Verklizan, leverancier Findwhere en Windesheim.

Met de ontwikkelde dienst kan een gedesoriënteerde cliënt via zijn mobieltje contact opnemen met een zorgcentrale. De zorgverlener die tijdens het gesprek op een kaart de GPS-locatie van de cliënt kan zien, geeft via de mobiele telefoon aanwijzingen om de weg naar huis terug te vinden. Mantelzorgers kunnen, als ze dit willen, met TalkMeHome volgen waar hun familielid zich bevindt en zo nodig de zorgcentrale bellen.

In de paper 'Guiding People with Early Dementia Home with the TalkMeHome Service' worden de resultaten weergegeven van vier experimenten met TalkMeHome.

Bekijk de film over TalkMeHome

 Soort Kwalitatief
 Omvang

 

 Opdrachtgever

 Novay, Carint Reggeland, Verklizan, Findwhere

 Partners

 Novay, Carint Reggeland, Verklizan, Findwhere

 Status Afgerond