Afbeelding lectoraat ICT Innovaties in de Zorg

Succesvol ondernemen met eHealth: Ontwikkelen van een aanpak voor evidence based eHealth

Onderzoeksproject (afgesloten met een symposium) – Digitale dossiers, portalen, mobiele apps en zorg op afstand zijn voorbeelden van eHealth-innovaties. De verwachtingen van deze innovaties zijn hooggespannen: de kwaliteit van de zorg kan verbeterd worden, met minder arbeidskrachten en minder kosten.

Het is echter lastig voor eHealth-mkb’ers om ICT-innovaties in de dagelijkse zorgpraktijk structureel gefinancierd en ingebed te krijgen. Het is vaak onduidelijk wie zij moeten betrekken bij de uitwerking van hun idee, welke partijen zij moeten overtuigen van de meerwaarde ervan en hoe zij dit moeten aanpakken. Zo gebeurt het nog te vaak dat een innovatie in de la verdwijnt. In het project Succesvol ondernemen met eHealth is gedurende twee jaar hard gewerkt aan het krijgen van grip op deze problematiek, met als resultaat de totstandkoming van vier innovatieroutekaarten. 

Resultaat 

De innovatieroutekaarten beschrijven paden die een ondernemer kan bewandelen om een eHealth-innovatie te laten landen in de zorg. Per route wordt een beknopte toelichting gegeven: wanneer is de route van toepassing, welke aandachtspunten zijn van toepassing en welke partijen komt de ondernemer tegen op de betreffende route? Vervolgens wordt ingegaan op de specifieke bewijslast die verzameld moet worden om deze partijen te overtuigen van de meerwaarde van de innovatie.
De innovatieroutekaarten zijn gebundeld in het handboek 'Innovatieroutes in de Zorg' en beschikbaar als webtool. Mkb’ers en zorgaanbieders kunnen deze instrumenten gebruiken voor hun innovatietraject: met de routekaarten kunnen zij sneller en aantoonbaar de meerwaarde van een innovatie voor de zorg bewijzen. Zo moet in de toekomst het leveren van bewijs op het gebied van effectiviteit, arbeidsbesparingen en kostenefficiëntie van eHealth-oplossingen een stuk makkelijker worden.

Samenwerken voor evidence

In dit project heeft Windesheim samengewerkt met in totaal 27 partijen, onder wie eHealth-mkb’ers en andere relevante experts en stakeholders. De casestudies van de betrokken mkb’ers stonden in het project centraal. Daarbij kwamen verschillende vragen aan de orde: Tegen welke problemen lopen zij aan bij het aantonen van de meerwaarde van een eHealth-innovatie? Aan welke evidence is precies behoefte en voor wie is die bedoeld? En met welke methoden kun je in zo’n specifieke situatie wel de meerwaarde aantonen? Binnen het project vond er voortdurend een dialoog plaats tussen mkb’ers, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgautoriteiten om een brede acceptatie van de te ontwikkelen aanpak te garanderen.

Publicaties

Het project heeft eveneens geresulteerd in een aantal publicaties en artikelen. Het artikel "Developing evidence guidelines for eHealth Small and Medium-sized Enterprises" heeft zelfs, na afloop van de internationale conferentie eTelemed 2013 in het Franse Nice een Best Paper Award in de wacht gesleept. IARIA, organisator van de conferentie, kende de prijs toe. Het artikel beschrijft de uitgangspunten en eerste resultaten van het onderzoeksproject.

Innovatieroute-webtool
Inventarisatie eHealth evidence, versie 2.0
Developing evidence guidelines for eHealth Small and Medium-sized Enterprises
De ICT-innovaties voor de zorg, ze landen niet  

Alle overige publicaties en projectresultaten zijn te downloaden op de website van Succesvol ondernemen met eHealth

Soort  Praktijkgericht onderzoek met kwalitatieve onderzoeksmethoden
Omvang Twee jaar, met in totaal 27 partijen
Partners 

Novay, Evalan, Health Valley, Isala Klinieken, Nederlandse Vereniging voor eHealth

De deelnemende mkb'ers:

Bonstato, Dutch IT Consultants, Eusamed BV, Evocare, SymaX BV, Valetudo Interpres, VRC Telecom, Beagle Boxx, Consuming Knowledge, DiaDerma, Installatie Techniek Masseling, Pilotfish Nederland

De (landelijke) stakeholders en experts:

Achmea, Actiz, College voor zorgverzekeringen, Focus Cara Zorginnovatie, Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie, Nederlandse Zorgautoriteit, Syntens, MS Vereniging Nederland 

Status  Afgerond
Mede mogelijk gemaakt door Stichting Innovatie Alliantie