Promotieonderzoek structurele bekostiging en business modellen van digitale innovaties in de zorg

Onderzoeksproject (lopend) - Het doel van dit promotieonderzoek is om bij te dragen aan structurele bekostiging en inbedding van digitale innovaties in de zorg.

Een belangrijk onderdeel uit van het promotieonderzoek vormen de onderzoeksresultaten van het driejarig Europees project ACT@Scale, waarin het UMCG en zeven Europese regio’s samenwerken onder coördinatie van Philips. Dit project, gericht op chronisch zieken en ouderen, volgt eHealth en integrated care programma’s, met als doel 'best practices' te ontwikkelen, te testen en in te zetten.

Zowel in dit Europese project als in toekomstige onderzoeksproject binnen het promotieonderzoek, ligt de focus op structurele inbedding en bekostiging. Wat staat dit nog in de weg en wat draagt juist bij om dit te bevorderen? Het Noaber fonds maakt dit onderzoek mede mogelijk met een donatie en Sander heeft daarnaast een deeltijdaanstelling bij het UMCG. 

Soort  Promotieonderzoek
Omvang 2018-2021
Partners 

UMCG, Opdrachtgever: Lectoraat ICT Innovaties in de Zorg.

Status  Lopend 
Medemogelijk gemaakt door Donatie Noaber Foundation