Afbeelding lectoraat ICT Innovaties in de Zorg

IT monitor in de Gezondheidszorg

Onderzoeksproject (afgerond) - Hoe is het gesteld met de IT, specifiek het Elektronisch Patiëntendossier (EPD), in Nederlandse ziekenhuizen in vergelijking met Duitse en Oostenrijkse? Welke rol spelen verpleegkundigen hierin?

Door middel van een vragenlijst zijn gegevens van de Nederlandse ziekenhuizen verzameld om de ontwikkeling van IT in Nederlandse ziekenhuizen inzichtelijk te krijgen. Deze gegevens zijn vergeleken met de ontwikkelingen in Duitsland en Oostenrijk. Het accent lag daarbij op het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), gegevensuitwisseling en de rol van de verpleegkundige in deze ontwikkelingen.

 Soort Kwantitatief cross-sectioneel
 Omvang

 

 Opdrachtgever

Windesheim

 Partners

Windesheim, Fachhochschule Osnabruck, Results4Care, NFU, NVZ 

 Status Afgerond