Afbeelding lectoraat ICT Innovaties in de Zorg

Inwendige insulinepomp

Onderzoeksproject (afgerond) – Er is onderzocht hoe de bediening van een nieuwe implanteerbare insulinepomp met een app op een smartphone veilig en bruikbaar gemaakt kan worden.

Daarvoor is er een prototype van de app gemaakt die een prototype van een pomp (in een plastic torso) draadloos kan bedienen. De bediening van de app is samen met patiënten die nu een implanteerbare insulinepomp hebben, geëvalueerd. Zo is er met dit project een belangrijke stap gezet op weg naar een nieuwe implanteerbare pomp voor een groep mensen die een bijzondere vorm van diabetes hebben. 

Diabetes (‘suikerziekte’), is de meest voorkomende chronische ziekte: ruim 1 miljoen Nederlanders hebben het. Diabetespatiënten zijn afhankelijk van toediening van insuline vlak onder de huid met een insulinepen of een uitwendige insulinepomp. Voor een deel van de patiënten met een complexe vorm van diabetes is het bloedsuikergehalte slecht te reguleren met toediening van insuline vlak onder de huid. Zij zijn afhankelijk van een implanteerbare pomp die de insuline dieper in het lichaam toedient, om zo wekenlange opnames in het ziekenhuis te voorkomen.

Op dit moment bestaat er wereldwijd slechts één type implanteerbare insulinepomp, ontworpen en gemaakt in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. De fabrikant daarvan heeft inmiddels aangekondigd de fabricage van de oude implanteerbare pomp in 2019 te staken.

IPaDiC is een spin-off bedrijf van het Kenniscentrum Ketenzorg en heeft als doel om de toekomst van de inwendige pomp zeker te stellen en beter nog, te innoveren. Door middel van het project met IPaDIC en Kenniscentrum Ketenzorg als partners wordt de continuïteit van de implanteerbare insulinetherapie geborgd. Tevens worden de innovatieve features in het nieuwe ontwerp sterk verbeterd.

Meer informatie over het project en de resultaten is te vinden in een korte projectfilm en via de projectpagina op de website van TechForFuture.

Soort  Kwalitatief
Omvang Augustus 2015 – april 2017
Partners 

IPaDiC, Kenniscentrum Ketenzo

Status  Afgerond
Financiering TechForFuture, Centre of Expertise HTSM Oost (een initiatief van Saxion en Windesheim), IPaDiC